Aftenposten

Erling Neumann Christians­en

-

Erling Neumann Christians­en døde

30. september 2021, naer 90 år gammel. Med ham er en god venn og kollega borte.

Hva husker vi best etter Erling? Det vil utvilsomt vaere hans smil, det lune glimtet i øyet, alltid godt humør, nysgjerrig og interesser­t. Han var tilsynelat­ende aldri irritert eller sint på noen og tok alt i beste mening.

Det var aldri noe tull med Erling. Dette var kanskje uttrykk for hans beskjedenh­et, en egenskap av stor verdi i samvaer med andre, men kanskje ikke alltid like fremtreden­de blant forskere.

Som samarbeids­partner var han 100 prosent lojal og tok sin rikelige del av jobben. Det var aldri spørsmål om å forlate laboratori­et før alle eksperimen­ter var avsluttet og resultaten­e evaluert.

Erling hadde også et meget godt forhold til sine studenter. Han veiledet så vidt vi kan huske, bare kvinnelige stipendiat­er. De var alle like glade i ham. Flere av dem fikk senere fremtreden­de akademiske posisjoner.

Vi husker også alle de flotte reisene vi hadde sammen. Det er sagt at «join the science and see the world». Erling var den perfekte reiseleder. Alt var planlagt. Han hadde satt seg grundig inn i steder og mennesker.

Han var en gourmet, glad i god mat og drikke. En kveld på vei til Toledo satt vi ute og skulle ha middag. Skulle vi ha kylling? Nei, Erling bestemte at vi skulle ha vaktler, som i Babettes gjestebud.

Erling vokste opp i Bergen. Selv om han forlot sin fødeby som ung, så forble han alltid bergenser. Fra Bergen hadde han med seg sin kultiverte livsform, som ikke ble mindre markert da han fikk den enda mer bergenske Cathrine som livsledsag­er.

Erlings alderdom ble formørket ved at han etter hvert mistet hukommelse­n. Til slutt kjente han ikke igjen sine venner, men han beholdt hele tiden sitt blide åsyn. Og det er med dette blide åsynet vi vil huske ham og minnes ham.

Fredrik C. Størmer Hans J. Grav

Jan I. Pedersen

Ekmark, Bjørn

f. 13.04.1958 d. 15.10.2021

Haugli, Roar

f. 15.04.1927 d. 13.10.2021

Jørgensen, Kirsti Gunn

f. 15.12.1946 d. 18.10.2021

Nypan,

Anne Kristine

f. 27.06.1929 d. 15.10.2021

Rype, Marianne

f. 06.11.1956 d. 07.10.2021

 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway