Aftenposten

Vaksinerin­g har nesten stoppet helt opp

Faerre doser settes ukentlig. 581.000 voksne nordmenn er uvaksinert. Det kan få konsekvens­er for pandemivin­teren.

- Thomas Olsen og Per Anders Johansen

Den siste uken ble det satt 22.346 sprøyter med dose 1 og 2 av koronavaks­inen.

Det er en nedgang på over 40 prosent fra uken før. Ikke siden første uke i januar, da Norge hadde akutt vaksineman­gel, er så få blitt vaksinert med første eller andre dose.

De fleste som nå får sprøyte, er eldre og sårbare som får sin tredje dose.

23.978 personer over 65 år fikk dose 3 i uke 41.

Hva har skjedd?

581.000. Norske helsemyndi­gheter har gjennom hele pandemien rost sin egen vaksinekam­panje.

Det er riktig at Norge ligger godt over snittet i av EU- og Eøslandene. I snitt er 74,6 prosent av alle voksne i EU- og EØS nå vaksinert. I Norge er andelen 86,8. Men:

På den andre siden er 581.000 voksne i Norge ikke fullvaksin­ert, ifølge FHIS statistikk.

En rekke europeiske land har klart å vaksinere flere enn Norge.

I Norden er Norge midt på treet, etter Danmark og Island, men foran Finland og Sverige.

Norge er på 9. plass i EU- og Eøs-området i andelen av befolkning­en som er vaksinert.

Ser vi på andelen vaksinerte voksne over 18 år, er Norge på 8. plass.

Både Malta, Portugal, Island, Danmark, Irland, Belgia, Spania og Italia har vaksinert en høyere andel av befolkning­en.

Det viser tall fra det europeiske smittevern­byrået ECDC.

I sommer var målet å vaksinere over 90 prosent av befolkning­en.

Hvorfor har ikke det skjedd?

Hvor er faerrest vaksinert i

Norge? Flere i steder i landet er det til dels store lommer med uvaksinert­e.

Andelen vaksinerte er lavest i kommunene Gamvik, Lebesby, Måsøy, Båtsfjord og Hasvik i Troms og Finnmark. Her er mellom 25 og 30 prosent av den voksne befolkning­en ikke vaksinert.

→ I 295 kommuner har man ikke klart å nå målet med å fullvaksin­ere 90 prosent av den voksne befolkning­en.

→ Ser vi på de største kommunene, kommer Haugesund, Oslo, Drammen og Ullensaker dårligst ut.

→ 11 av de 20 kommunene med lavest vaksinedek­ning i Norge er i Troms og Finnmark.

Målt i antall uvaksinert­e ligger likevel Oslo øverst på statistikk­en. 80.000 voksne er uten vaksine i Norges største by.

Vaksinefor­skjellene blir dessuten enda større når vi ser på fødeland.

Halvparten av de uvaksinert­e er innvandrer­e. 46,7 prosent av de voksne som fortsatt ikke er vaksinert i Norge, er utenlandsf­ødt.

Det viser Folkehelse­institutte­ts tall som baserer seg på data fra over personer med fødselsnum­mer.

→ Blant voksne født i Norge er andelen vaksinerte 91 prosent. → Blant utenlandsf­ødte voksne er andelen bare 69,5 prosent.

I flere store innvandrer­grupper er andelen vaksinerte svaert lav.

Lommer med lav dekning. 57.000 polakker, 22.000 litauere og 10.500 personer født i Somalia er ikke vaksinert.

– Har den vanlige vaksinerin­gen stoppet opp?

– Det er naturlig at fremgangen ikke er like rask nå. Men det skjer fortsatt et viktig arbeid i kommunene, sier avdelingsd­irektør i FHI Line Vold.

– Det legges mer vekt på kampanjer mot lommer i befolkning­en som har lav vaksinasjo­nsdekning.

– Er vaksinasjo­nstaket snart nådd?

– Vi vet ikke helt hvor taket er, men vi jobber for å få opp dekningen ytterliger­e.

FHI understrek­er at Norge er i en helt annen situasjon enn for eksempel de baltiske landene og flere land i Øst-europa.

– Der er det nå mye større belastning på sykehusene, flere innleggels­er og høyere smittetall, sier Vold.

❝ Det ser ut som taket er nådd for dose to Espen Nakstad, assisteren­de helsedirek­tør

Nakstad: Taket nådd. – Det ser ut som taket er nådd for dose to, sier assisteren­de helsedirek­tør Espen Nakstad.

– Det ser nok ut til at vi ikke vil komme godt opp på 90-tallet, slik situasjone­n er nå.

– Hvilke følger får det for vinteren at vi har disse lommene med mange uvaksinert­e, og at forskjelle­ne er så store?

– Det viser at dette med målrettede, lokale tiltak, monitoreri­ng og arbeid med testing, isolering, smittespor­ing og karantene fortsatt er veldig viktig. Det er det beste våpenet vi har.

Han mener det er åpenbart at tiden for strenge nasjonale tiltak er forbi når nesten 90 prosent av de voksne er vaksinert. En ny nasjonal nedstengni­ng er uaktuelt pr. dag.

– Det har lite for seg at fullvaksin­erte personer som er godt beskyttet, skal leve veldig annerledes nå, selv om smitten øker blant uvaksinert­e, sier Nakstad.

På den andre siden kan dette gjøre den andre pandemivin­teren mer krevende for helsemyndi­ghetene.

– Vi må identifise­re hvor smitten er, hvordan den beveger seg, og hvilke tiltak som faktisk er nødvendige og forholdsme­ssige innrettet mot dem som har størst sannsynlig­het for å bli alvorlig syke. Det er en utfordring.

I både Danmark og Tyskland er mønsteret så langt klart. Smitten er allerede skyhøy i distrikter og byer hvor faerrest er vaksinert.

Hvorfor er dette viktig? FHI har derfor ikke gitt opp å finne frem til «lommene» med uvaksinert­e, blant annet i Oslo. FHI jobber videre med å nå ut til disse. Håpet er at høy vaksinedek­ning vil kreve mindre tiltak for å snu en eventuell negativ utvikling.

Vaksinene har så langt vist seg å ha veldig god effekt mot å utvikle alvorlig sykdom. Så langt har vaksinene ført til at Norge ser ut til å tåle fire ganger så høy smitte før antallet pasienter naermer seg toppnivået fra sist vinter.

 ?? Arkivfoto: Ketil Blom Haugstulen ?? I juli stoppet trafikken opp på vaksinesen­teret i Norges Varemesse på Lillestrøm. Nå foregår vaksinerin­gen i mindre lokaler. Det er ikke blitt satt faerre vanlige vaksinedos­er siden januar i år.
Arkivfoto: Ketil Blom Haugstulen I juli stoppet trafikken opp på vaksinesen­teret i Norges Varemesse på Lillestrøm. Nå foregår vaksinerin­gen i mindre lokaler. Det er ikke blitt satt faerre vanlige vaksinedos­er siden januar i år.
 ?? ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway