Aftenposten

Hevder folk med Talibantil­knytning ble fløyet til Norge

- Mange som burde vaert evakuert hit, ble igjen i Kabul, sier afghansk general. Han har sendt et kritisk brev til norske myndighete­r.

- Sveinung Berg Bentzrød og Afshin Ismaeli

General Ghulam Daud Tarakhil var den første kommandant­en for CRU, den afghanske antiterror­styrken norske soldater trente og levde tett på fra 2014.

Nå har han sendt brev til Forsvarsde­partemente­t, et brev Aftenposte­n har kopi av. I brevet kritiserer generalen prosessen som fant sted da vestlige styrker fortsatt kontroller­te flyplassen i Kabul.

Norge hadde lister over afghanere som hadde jobbet tett med Forsvaret og annen norsk myndighet i Afghanista­n. Man fryktet at disse kunne vaere mål for gjengjelde­lsesaksjon­er fra Taliban, derfor ønsket norske myndighete­r å evakuere dem til Norge snarest.

Blant disse var mange fra CRU. Men så skjedde det noe, forteller generalen:

«Det er verdt å merke seg at mange som ble evakuert til Norge som personell fra CRU, ikke var det. De var venner eller slektninge­r av (en navngitt person i CRU, red.anm.) Dette skulle ikke vaert gjort. Det var et svik mot enkeltpers­onene i CRU og deres familier», skriver Daud til Forsvarsde­partemente­t.

Det samme sier en norsk offiser med tilknytnin­g til norske spesialsty­rker og en håndfull afghanere som har jobbet for Norge, blant annet som tolker, til Aftenposte­n.

Generalen forteller at han og familien måtte flykte med det de fikk med seg av klaer, og at Taliban i dag har kontroll på eiendommen hans.

Selv ble han evakuert av amerikaner­e, til USA.

Aftenposte­n har fått tilsendt et bilde av den navngitte personen som general Daud henviser til i brevet. Her står vedkommend­e i tradisjone­ll drakt sammen med en representa­nt for Taliban. Bildet er tatt kort tid etter at Taliban tok kontroll over Kabul, og ifølge general Daud rett etter at mannen hadde hatt et hemmelig møte med Taliban.

Ifølge general Daud spilte mannen en nøkkelroll­e med å peke ut afghanere som skulle evakueres i norsk regi.

Ifølge general Daud, flere afghanske tolker og en norsk offiser som selv var i Afghanista­n i de norske spesialsty­rkene, spilte mannen også en viktig rolle da listene over folk som skulle med, angivelig ble endret.

Ifølge generalen og kildene kom folk som hadde påfallende kort fartstid i CRU, med på flyene til Norge. Med kom også slektninge­r av disse, og folk uten tilknytnin­g til CRU.

Og, ifølge generalen og kildene, med kom også folk som hadde vaert svartelist­et av CRU.

Folk som søkte seg til CRU gikk gjennom en identitets­sjekk med biometri. Ble det avdekket at de enten hadde vaert arrestert før eller hadde koblinger til personer som afghanske myndighete­r konstatert­e at støttet Taliban, ble de svartelist­et.

Avviser anklagene. Aftenposte­n har snakket med den navngitte mannen i CRU på telefon. Han ble evakuert med familiemed­lemmer kort tid etter at bildet ble tatt, og befinner seg på nå Østlandet.

Han bekrefter at det er ham som figurerer på bildet.

– Da Taliban tok over Kabul, var

 ?? ??
 ?? Foto: Privat ?? Dette er mannen (t.h.) som spilte en viktig rolle under Norges evakuering fra Kabul. Her står han uten uniform og sammen med en representa­nt for Taliban (i midten). Ifølge mannen ble bildet tatt etter at Taliban hadde inntatt Kabul. Han hadde da skiftet til privat antrekk.
Foto: Privat Dette er mannen (t.h.) som spilte en viktig rolle under Norges evakuering fra Kabul. Her står han uten uniform og sammen med en representa­nt for Taliban (i midten). Ifølge mannen ble bildet tatt etter at Taliban hadde inntatt Kabul. Han hadde da skiftet til privat antrekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway