Agderposten

Jobbet 605 timer for sjef som ikke eksisterte

Den latviske arbeideren hadde jobbet 605 timer før han oppdaget at sjefen han arbeidet for ikke eksisterte.

- ARNE INGMAR EGGEN aie@agderposte­n.no 37003754

Takket vaere et naert samarbeid mellom Fellesforb­undet i Norge og en latvisk arbeidstak­erorganisa­sjon fant man frem til vedkommend­e som fikk den latviske arbeideren til å jobbe gratis.

I Aust-Agder tingrett er enkeltmann­sforetaket Gothardson­s Bygg i Arendal dømt til å betale den latviske arbeideren 115.000 kroner.

Arendals-firma

Det som den latviske arbeideren ble utsatt for var ifølge dommen i Aust-Agder tingrett dette:

I juni 2014 kom den latviske arbeideren med fly fra Riga for å jobbe for det han trodde var et firma i Arendal.

I Arendal møtte han en angivelig representa­nt for firmaet som ga ham en arbeidskon­trakt han bare kunne skrive under på. Ifølge arbeidskon­trakten skulle han jobbe for enkeltmann­sforetaket Ugis Sjademe som også holdt til i Arendal.

Arbeidsopp­gaven hans var å restaurere en eldre trehusvill­a. I tillegg skulle han sette opp et tilbygg i tilknytnin­g til denne villaen.

Ingen penger å hente

Fra 29. juli til 6. oktober arbeidet den latviske arbeideren 605 timer for enkeltmann­sforetaket Ugis Sjademe.

Men da han ville reise tilbake til Latvia – og ha ut lønnen sin, var det ingen penger å hente.

Enkeltmann­sforetaket Ugis Sjademe eksisterte i realiteten bare på papiret. Sjefen for firmaet, Ugis Sjademe, var det ingen som verken hadde sett eller hørt noe til.

Dømt til å betale 115.000

Men på byggeplass­en hadde et annet Arendals-firma: enkeltmann­sforetaket Gothardson­s Bygg, en viktig rolle.

Ifølge den latviske arbeideren må det ha vaert dette firmaet han i realiteten jobbet for.

Takket vaere samarbeide­t mellom Fellesforb­undet i Norge og en latvisk arbeidstak­erorganisa­sjon kunne den latviske arbeideren gå til erstatning­ssak mot Gothardson­s Bygg ved daglig leder Viktor Gothardson­s.

Nå har Aust-Agder tingrett dømt Gothardson­s Bygg ved daglig leder Viktor Gothardson­s til å betale den latviske arbeideren 115.000 kroner for tapt lønn. I tillegg er Gothardson­s Bygg dømt til å betale saksomkost­ningene på 36.000 kroner.

Benekter sjefsrolle­n

Fellesforb­undets Thor Åge Christians­en er glad for dommen og at ingen kan skjule seg bak det han betegner som underlige bedrifts-organiseri­nger.

– Dette viser at arbeidere som kommer til Norge er beskyttet av norsk lov og er sikret legale arbeidsfor­hold, sier han.

Daglig leder Viktor Gothardson­s i Gothardson­s Bygg benektet i retten at det var ham som var den reelle arbeidsgiv­eren til den latviske arbeideren.

Innen en måned må han ha bestemt seg for om han vil anke dommen fra Aust-Agder tingrett.

«Dette viser at arbeidere som kommer til Norge er beskyttet av norsk lov»

 ??  ??
 ??  ?? GLAD FOR DOMMEN: Thor Åge Christians­en i Fellesforb­undet er glad for dommen i Aust-Agder tingrett.
GLAD FOR DOMMEN: Thor Åge Christians­en i Fellesforb­undet er glad for dommen i Aust-Agder tingrett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway