Agderposten

Brunstad Christian Church teller i dag rundt 20.000 medlemmer på verdensbas­is.

-

Brunstad Christian Church startet som en dissenterm­enighet i Vestfold på begynnelse­n av 1900-tallet.

Frikirkens grunnlegge­r, Johan Oscar Smith fra Fredriksta­d, vokste opp i et kristent hjem. Som 15-åring dro han til sjøs og tilbrakte yrkeslivet i marinen. Seier over synd.I 1898, som 26-åring, kom han frem til det som skulle bli grunnlaget for Smiths Venners i dag. Johan Oscar Smith kalte det å «finne tilbake til den troen som var i begynnelse­n» – for 2000 år siden. Smith forkynte at det var mulig «å leve et kristenliv i seier over all bevisst synd».

Hans oppvåkning ble begynnelse­n på Brunstad Christian Church. Medlemmene av frikirken ble på folkemunne kalt Smiths Venner etter grunnlegge­ren. Åtte tusen medlemmer i Norge. Brunstad Christian Church har i dag menigheter i 56 forskjelli­ge land og teller rundt 20.000 medlemmer.

De er det eneste internasjo­nale trossamfun­net som har sitt utspring i Norge. Brunstad Kristelige Menighet har i dag 19 aktive menigheter i Norge, med rundt 8.000 medlemmer. 350 av medlemmene hører hjemme i BKM Sørlandet, en menighet med lang historikk på Agder. Slik Jesus ville gjort. Jesus Kristus er det store forbildet. Menigheten erkjenner at mennesker er nettopp mennesker – fulle av feil og mangler – men hvor det handler om å leve etter Bibelen og «gjøre og leve slik Jesus ville ha gjort».

– Troen på Bibelen som Guds ord er grunnlaget for hele vår virksomhet. Vi ønsker å leve det livet som Bibelen – Guds ord – taler så tydelig. Vi leser ikke Bibelen for å ha noe å referere til, men for å bruke dens laere for å bli en bedre far for våre barn, en bedre kollega, en bedre ektemann og et bedre menneske. For å få lykkeliger­e liv, forstander i BKM Sørlandet, Tomas Nilsen.

 ??  ?? BRUNSTAD: Verdensled­er i Brunstad Christian Church, Kåre Johan Smith Smiths (på storskjerm), har måttet tåle mye kritikk de siste årene. Her fra åpningen av Brunstad Konferanse­senter i Stokke i Vestfold i 2004. Foto : NTB scanpix
BRUNSTAD: Verdensled­er i Brunstad Christian Church, Kåre Johan Smith Smiths (på storskjerm), har måttet tåle mye kritikk de siste årene. Her fra åpningen av Brunstad Konferanse­senter i Stokke i Vestfold i 2004. Foto : NTB scanpix

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway