La­er­te nye triks­av bri­tis­ke fot­ball­spil­le­re

120 barn og ung­dom­mer la­erer tek­nikk, ras­ke straf­fer og en­gelsk på fot­ball­sko­le.

Agderposten - - Nyheter -

I fire da­ger del­tar de nem­lig på Øy­e­stad idretts­for­enings fot­ball­sko­le på Lun­de­rød i Aren­dal.

Fem bri­ter med fot­ball­fot fyke rundt på ba­nen med en ha­er­ska­re av unge fot­balliv­ri­ge jen­ter og gut­ter foran, bak og etter seg.

60 på for­mid­da­gen og 60 på etter­mid­da­gen – fra tors­dag til søn­dag.

– Det er kjempe­gøy, sier Odin Halm­øy Ne­de­nes som er 5.-klas­sing på Ne­de­nes sko­le.

Han er en av 400 unge fot­ball­spil­le­re i ØIF.

På fot­ball­sko­len fikk han møte unge spil­le­re også fra and­re de­ler av om­rå­det.

– Vi tre­ner på tek­nikk, drib­ling, ras­ke straf­fer, på å møte bal­len og å sik­te og tref­fe der du prø­ver å sky­te, for­tel­ler han.

Ild­sje­ler

Fle­re av tre­ner­ne spil­ler høyt oppe i den wali­sis­ke liga­en, og

TEAMWORK: De bri­tis­ke tre­ner­ne er godt vant med å job­be med barn og unge.

ILD­SJE­LER: Pa­ret Tone Mag­nus­sen og Ole Bjar­ne Johnsen la­get mat, kjør­te tre­ne­re og ord­net mye prak­tisk for at fot­ball­sko­len kun­ne gå rundt.

FOT­BALL­GUTT: Da­ni­el Halm­øy Ne­de­nes la­er­te mye nytt i lø­pet av fire da­gers fot­ball­sko­le.

I FARTA: Odin Halm­øy Ne­de­nes spar­ker av går­de en fot­ball på Lun­de­rød sta­dion. De and­re står i kø for å gjø­re det sam­me.

MAT: Tone Mag­nus­sen i sving med å lage mat til de uten­lands­ke tre­ner­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.