Dro­ne ved Oslo luft­havn steng­te for inn­kom­men­de fly­tra­fikk i 20 mi­nut­ter

Agderposten - - Nyheter -

luft­havn ble tirs­dag etter­mid­dag stengt for inn­kom­men­de fly­tra­fikk i 20 mi­nut­ter etter at det ble ob­ser­vert en dro­ne i luf­ten i naer­he­ten av fly­plas­sen. – Det var pi­lo­ten i et fly som ob­ser­ver­te en dro­ne i rundt 1.000 fots høy­de, rundt fem kilo­me­ter nord­øst for Oslo luft­havn. Pi­lo­ten sa fra til fly­tår­net, og der ble det tatt en av­gjø­rel­se om å stop­pe fly­tra­fik­ken til si­tua­sjo­nen var av­klart, sier presse­tals­per­son Las­se Vangstein i Avi­nor. Dro­nen ble ob­ser­vert i naer­he­ten av inn­fly­gin­gen til Oslo luft­havn klok­ken 14.40, og det var der­med den inn­kom­men­de tra­fik­ken som ble stan­set. Klok­ken 15 var si­tua­sjo­nen av­klart, og tra­fik­ken ble satt i gang igjen. – Det­te er me­get al­vor­lig. Det er ik­ke lov til å fly dro­ner så na­er en fly­plass, og høy­den var også langt over det som er til­latt. Re­gel­ver­ket er der for en grunn, og drone­pi­lo­ter må va­ere seg sitt an­svar be­visst og re­spek­te­re det, sier Vangstein. Avi­nor opp­ly­ser at de vil an­mel­de for­hol­det til po­li­ti­et. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.