Økt i uten­riks­han­del: Nor­ge eks­por­ter­te va­rer for 81,9 mil­li­ar­der i april

Agderposten - - Nyheter -

I april eks­por­ter­te vi va­rer for 81,9 mil­li­ar­der kro­ner, det er en øk­ning på 20,5 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me må­ned i fjor.

Til sam­men ble det im­por­ter va­rer for 62,5 mil­li­ar­der kro­ner, en opp­gang på 42 pro­sent. Det­te gjør at han­dels­over­skud­det ble på 19,4 mil­li­ar­der kro­ner i april, vi­ser tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå (SSB).

En av de vik­tigs­te år­sa­ke­ne til den høye veks­ten i uten­riks­han­de­len skyl­des olje­bran­sjen.

I 2017 eks­por­te­re vi va­rer for 860 mil­li­ar­der kro­ner, sam­ti­dig im­por­ter­te vi va­rer for 684,6 mil­li­ar­der kro­ner, det gir et han­dels­over­skudd på 176 mil­li­ar­der i 2017.

Bare av rå­olje ble det eks­por­tert for rundt 22 mil­li­ar­der kro­ner i april 2018, det er en øk­ning på 15 pro­sent sam­men­lig­net med april i fjor. År­sa­ken er øk­nin­gen i olje­pri­se­ne – et fat olje kos­ter nå 573 kro­ner mot 442 kro­ner sam­me tid i fjor.

Utenom olje­eks­port, er det en øk­ning i fast­lands­eks­por­ten. I april 2018 ble va­rer for nes­ten 38 mil­li­ar­der kro­ner eks­por­tert ut av lan­det, det er en øk­ning på 17 pro­sent sam­men­lig­net med i april 2017.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.