Måt­te ned i 3. di­vi­sjon for å fin­ne gnis­ten

Gle­den med hånd­bal­len var borte. Gra­nes tidligere stor­sco­rer El­se­lin Lee Øy­gar­den måt­te ned til 3. di­vi­sjon for å fin­ne den igjen.

Agderposten - - Nyheter - ▶ Ta­rald Rein­holt Aas ta­rald.rein­holt.aas@ag­der­pos­ten. no

– Jeg fant ik­ke mo­ti­va­sjo­nen, ik­ke gnis­ten, til å stå på og tre­ne hånd­ball hver dag, sier El­se­lin Øy­gar­den (22).

I de­but­se­son­gen for Gra­ne sco­ret hun 145 mål og ble den mest­sco­ren­de i av­de­lin­gen. Da var hun 16.

Hun for­ble en nøk­kel­spil­ler for Gra­ne inn­til hun i 2016 for­lot Aren­dal-hånd­bal­len til for­del for Aker Topp­hånd­ball.

Etter en tid i 1. di­vi­sjon for Oslo-la­get, fikk hun nok.

Det grunn­leg­gen­de

– Det ble back to ba­sics: Vå­ler­en­ga i 3. di­vi­sjon, sier aren­da­lit­ten blidt til Ag­der­pos­ten.

Det var en nivå­for­skjell fra det hånd­bal­len hun var vant med fra både Gra­ne og Aker Topp­hånd­ball.

– Men i Vå­ler­en­ga kom mo­ti­va­sjo­nen og gle­den med å spil­le hånd­ball raskt til­ba­ke, sier 22-årin­gen.

Så kom te­le­fo­nen fra Opp­sal i Eliteserien: Om hun kun­ne ten­ke seg å spil­le for dem?

En drøm

– Det er en drøm som har gått i opp­fyl­lel­se, sier 22-årin­gen.

Ag­der­pos­ten om­tal­te ny­lig den fers­ke over­gan­gen.

El­se­lin Lee Øy­gar­den med­gir det blir et gans­ke stort seg å gå fra 3. di­vi­sjon til elite­se­rie.

Hun har ald­ri før spilt så «lavt» som 3. di­vi­sjon, og ald­ri så høyt som eliteserien (unn­tatt da hun hos­pi­ter­te for Vi­pers som 16-åring). – Det er en ut­ford­ring, og noe jeg har lyst til å prø­ve, sier hun.

– Om det ik­ke blir to gan­ger 30 mi­nut­ter, så kan jeg va­ere en som kom­mer inn og end­rer kamp­bil­det, sier hun på te­le­fon fra Oslo.

Nå stor­tri­ves hun i ho­ved­sta­den, sier hun til Ag­der­pos­ten.

Til høs­ten tar aren­da­lit­ten – på si – fatt på stu­di­er på Nor­ges idretts­høg­sko­le in­nen topp­idrett og som fag­la­erer i kropps­øving.

– Det fine er at stu­di­et til­rette­leg­ges opp mot tre­nings­hver­da­gen. Det er det­te jeg vil, til­føy­er hun.

FOTO: OPP­SAL HÅND­BALL

SAT­SER IGJEN: El­se­lin Lee Øy­gar­den er klar for elite­se­rie­hånd­ball.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.