Bi­list om­kom på E39 i Mandal

Agderposten - - Nyheter -

▶ BILISTEN satt fast­klemt etter kol­li­sjo­nen. Li­vet sto ikke til å red­de. En per­son døde ons­dag kveld etter at en buss og en per­son­bil kol­li­der­te på E39 ved Va­land uten­for Mandal tid­li­ge­re på etter­mid­da­gen. Per­sonen i per­son­bi­len måt­te fri­gjø­res og ble brakt til syke­hus etter kol­li­sjo­nen ved 15-ti­den ons­dag. Da var skade­om­fan­get ukjent.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.