Kis­te med død far ble feil­sendt til Po­len

Agderposten - - Nyheter -

en feil ble kis­ten med To­mas Fri­bergs døde far sendt fra Tromsø til Gdansk i Po­len og ikke til Mandal. Øy­vind Fred­rik­sen (57) døde 5. mai etter et halvt års syk­dom i Tromsø, skri­ver VG ons­dag kveld. Den døde ble lagt i en kis­te som skul­le sen­des til Mandal hvor det skul­le hol­des be­gra­vel­se 18. mai. Nå må be­gra­vel­sen ut­set­tes på ube­stemt tid. En tra­gisk feil på fly­plas­sen før­te til at en kis­te som skul­le sen­des til Po­len, ble stå­en­de igjen, mens kis­ten med Øy­vind Fred­rik­sen end­te i Po­len og Gdansk. Der var kis­ten blitt ut­le­vert til polsk be­gra­vel­ses­byrå som ven­tet en an­nen død per­son fra Nor­ge. Den­ne uken fikk fa­mi­li­en i Nor­ge vite at Øy­vind Fred­rik­sen var blitt be­gravd i Gdansk for­ri­ge fre­dag. Det­te skul­le imid­ler­tid vise seg å va­ere en språk­lig mis­for­stå­el­se, opp­ly­ser in­for­ma­sjons­sjef Knut Mor­ten Jo­han­sen i SAS til TV 2. – Kis­ten står i et for­seg­let kam­mer, sier han. Det var SAS, som skul­le be­sør­ge for­sen­del­sen av beg­ge de døde. Fly­sel­ska­pet be­kla­ger det som skjed­de og har star­tet en in­tern gransk­ning. – For de på­rø­ren­de som øns­ker sine kja­ere hjem, er det­te en stor fø­lel­ses­mes­sig på­kjen­ning, og det har vi all re­spekt for. Vi gjør alt i vår makt for få den­ne kis­ten hjem som fort som over­ho­det mu­lig, sier Jo­han­sen i SAS til VG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.