NAVNE­DAG

Agderposten - - Folk -

Ei­rik, Erik og Eri­ka har navne­dag i dag. Alle tre nav­ne­ne er for­skjel­li­ge for­mer fra sam­me rot og med sam­me be­tyd­ning. Det nor­rø­ne Eiri­kr har for­sta­vel­sen, ei- som be­tyr all­tid, men kan også stam­me fra det ur­nor­dis­ke or­det agi­na som be­tyr skrem­men­de, faels­lig. – ri­kar, som også er ur­nor­disk, be­tyr høv­ding og fyrs­te. Den opp­rin­ne­li­ge for­men av nav­net var det ur­nor­dis­ke Ai­wa­ri­ki­ar, el­ler Agina­hari­jar. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.