KRYSS­ORD

Agderposten - - Folk -

Vann­rett

1. Om­brin­ger

7. Nede i

8. Tone

9. Musku­løs

11. Art.

12. Til­hen­ger­ska­re

13. Elv

15. Guds­hu­set

17. Be­sit­tes

18. He­vet seg

19. Ut­bygg (fl.)

21. Sva­re

Lodd­rett

1. Kla­gen

2. Ikke vann­ret­te

3. Søs­ter til Emil

4. Tall

5. Plump

6. In­sti­tu­sjo­ner

10. Ide­ene

14. Kyst­fyr

16. Vokser

17. Ei­er

20. Sølv

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.