Stakk av fra po­liti­kon­troll

Agderposten - - Nyheter -

▶ KLOK­KEN 00.48 natt til 17. mai for­søk­te en mann å unn­dra seg en tra­fikkon­troll i Aren­dal. Po­li­ti­et fikk stop­pet bil­fø­re­ren før han stakk av og ved­kom­men­de ble på­gre­pet. - Han er mis­tenkt for kjø­ring i på­vir­ket til­stand, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

▶ KLOK­KEN 01.32 fikk po­li­ti­et inn fle­re kla­ger på høy mu­sikk fra om­rå­det ved Cir­cle K i Grim­stad. En pa­trul­je ble sendt til ste­det og fant fle­re russe­bi­ler som sto for «un­der­hold­nin­gen». Po­li­ti­et dem­pet mu­sik­ken fra russe­bi­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.