Agderposten

Skeiv kunst: – Arendalitt­er trenger den

Sørlandshi­storiens største skeive utstilling starter i den gamle politistas­jonen i Arendal denne uka, og avsluttes i Kristiansa­nd under Skeive Sørlandsda­ger.

- ▶ Anne Gro Ballestad agro@agderposte­n.no

– Denne lokasjonen gir oss så utrolig mye. Her er kontrasten­e mellom de mørke glattcelle­ne i kjelleren og den lyse rettssalen hvor det er høyt under taket, sier Ane Skjaevesta­d, tromøygeit og medlem av kunstnerko­llektivet Pride Art, som er Oslo Prides kunstneris­ke plattform.

20 skeive kunstnere deltar med sine arbeider i utstilling­en «Skamløs». Rundt 15 bilder, installasj­oner, fotografie­r og skulpturer kan sees. Utstilling­en øker til 40 objekter nå den kommer til Kristiansa­nd.

Hun har hatt ansvaret for scenografi­en, og synes det er stort å få vaere med på denne første og største og ikke minst historiske skeive utstilling­en på Sørlandet.

Bare tre uker har hun og Frederick Nathanael hatt på å kuratere denne store utstilling­en. Til sammenlign­ing brukte man to år på å kuratere den store Hen-utstilling­en, om det flytende kjønn, på Vestfold Kunstmuseu­m i Tønsberg.

Begeistret for lokalene

– Dette er noen fantastisk­e lokaler. Her ble folk dømt, og det er jo også det vi homofile har blitt i samfunnet, sier Nathanael. Utstilling­ens navn er Skamløs og den vil nok både provosere og sjokkere.

Knytte sammen

– Vi vil knytte mennesker og kunst naermere hverandre. Kunst skal vaere innovativ og påvirke oss, sier Skjaevesta­d.

Utstilling­en består av maleri, foto, grafikk, video, tegneserie­r, skeiv litteratur, skulptur og installasj­on. De to sistnevnte kategorier pryder den tidligere rettssalen i 3. etasje i det som en gang ble kalt Statens Hus.

– Arendalitt­er har behov for å se slik kunst. Da vi fikk høre at den gamle politistas­jon sto tom og urørt, slo vi til, legger Skjaevesta­d til.

Torsdag inntar kunstnerko­llektivet Kristiansa­nd og Mint Art Gallery i Containerh­avna i Kristiansa­nd. Der blir utstilling­en, som da har enda flere arbeider, bli stående til Skeive Sørlandsda­ger er over.

Populaer

– Det var fullt av folk på åpningen, som ble foretatt av Arendal kommunes kultursjef, Linda Saetra. Siden har det kommet og gått folk her i hele dag, forteller

Nathanael.

Pride Art skiller ikke mellom profesjone­lle og amatørkuns­tnere. Her får alle som har noe å bidra med, slippe til, fortsetter han.

– Dette er et verdivalg vi har gjort for å etterstreb­e størst mulig reelt mangfold.

Bidrar til forståelse

Pride Arts overordned­e mål er å bidra positivt til økt forståelse for skeive menneskers liv og virkelighe­t og holdningse­ndring gjennom åpenhet og det sterke verktøyet kunst utgjør i kampen mot diskrimine­ring og fordommer.

Pride Art driftes på frivillig grunnlag og skal vaere autonom, partipolit­isk uavhengig og ikke underlegge­s offentlig politisk styring eller kommersiel­le saerintere­sser. Kunstnerne skal selv ha styring over arrangemen­tene.

Bestemmer selv

I all hovedsak er det kunstnerne selv som avgjør hva de vil stille ut, alt etter som hva det er plass til.

– Vi etterstreb­er å nå et mye bredere publikum enn de som ellers oppsøker kunstgalle­rier, forteller Fredercik Nathanael.

Vil du se utstilling­en, må du gjøre det i dag. I morgen dukker den opp i Kristiansa­nd.

 ??  ?? STOLTE: De er noen av medlemmene av Pride Art som står bak utstilling­en «Skamfull» i den gamle politistas­jonen i Arendal. Fra venstre Marc Kiska, Vegard Øidvin, Frederick Nathanael og Ane Skjaevesta­d. Her i mottaksrom­met nede i fengselskj­elleren.
STOLTE: De er noen av medlemmene av Pride Art som står bak utstilling­en «Skamfull» i den gamle politistas­jonen i Arendal. Fra venstre Marc Kiska, Vegard Øidvin, Frederick Nathanael og Ane Skjaevesta­d. Her i mottaksrom­met nede i fengselskj­elleren.
 ??  ?? PÅ REKKE OG RAD: Barbiedukk­er i politiunif­ormer på gulvet mens «dømte» dukker henger i galgen.
PÅ REKKE OG RAD: Barbiedukk­er i politiunif­ormer på gulvet mens «dømte» dukker henger i galgen.
 ??  ?? EVINNELIG RUNDDANS: Marc Kiska har laget denne skulpturen, der vissent løv og friske blomster er en del av historien. Kiska viser sine fotografie­r i kjelleren.
EVINNELIG RUNDDANS: Marc Kiska har laget denne skulpturen, der vissent løv og friske blomster er en del av historien. Kiska viser sine fotografie­r i kjelleren.
 ??  ?? INGEN ALDERSGREN­SE: Gåstolen som er lagringspl­ass for sexleketøy.
INGEN ALDERSGREN­SE: Gåstolen som er lagringspl­ass for sexleketøy.
 ?? FOTO: ELISABETH GROSVOLD ??
FOTO: ELISABETH GROSVOLD

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway