Med mam­ma på jobb, var sa­ken biff

Den­ne uka kan du spi­se på res­tau­rant for en hund­rings i Grim­stad. Tirs­dag var det fa­mi­lie­venn­lig mat, og i går kjøtt­dag.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ UTELIV Ma­rit Eli­sa­beth Strand

Skjønt det ble kjøtt også på tirs­dag for fa­mi­li­en Søfte­land, etter­som biff med pom­mes fri­tes og pep­per­saus er po­pu­la­ert for både sto­re og små.

– Det er flott å kun­ne gå på res­tau­rant med bar­na en helt van­lig tirs­dag. Ko­na er på jobb, men nå får jeg an­led­ning til å slå til med biff li­ke­vel, sier Jan Ar­ve Søfte­land.

Han tok mid­da­gen på Mør Biff­hus sam­men med bar­na Jør­gen, Ju­lie og Mathea So­fie.

Lok­ker ut stu­den­te­ne

Tirs­dag etter­mid­dag var det god plass rundt bor­de­ne enn så len­ge.

– Det blir kø hvert år. Man­ge av dem som kom­mer, går ikke så ofte på res­tau­rant til van­lig, sier ser­vi­tør Ais­te Ces­nau­skai­te.

I den­ne ka­te­go­ri­en fin­ner vi stu­den­te­ne Han­na John­sen og Da­ni­el S. Mag­dou­li. De spis­te pizza­buf­fé på Apo­te­ker­gaar­den.

– Jeg spi­ser på res­tau­rant top­pen en gang i må­ne­den. Det er kjekt med mu­lig­het for å spi­se bil­lig. Se­ne­re i uka fris­ter det med en god biff, sier Han­na John­sen.

Av­slut­ter med ve­ge­tar

Ni spise­ste­der er med på ar­ran­ge­men­tet. Ons­dag er det kjøtt som gjel­der. Tors­dag er det sjø­mat, og fre­dag er det ve­ge­tar­ret­ter på me­ny­en.

Spis for 100 ar­ran­ge­res for fjer­de gang i Grim­stad.

Nes­te uke er det Spis for 100 i Aren­dal.

PIZZA: Førs­te dag un­der Spis for 100 i Grim­stad, var det fa­mi­lie­dag. Ida Kon­rads­en ser­ver­te fle­re ty­per pizza på Apo­te­ker­gaar­den.

BIFF-TIRS­DAG: Mens mor var på jobb, spis­te Jør­gen, Jan Ar­ve, Ju­lie og Mathea So­fie Søfte­land biff på Mør biff­hus.

STUDENTVENNLIG PRIS: Sil­je Naust­dal Bent­sen, Han­na John­sen og Da­ni­el S. Mag­dou­li på Apo­te­ker­gaar­den.

FORVENTER KØ: Ser­vi­tø­re­ne Sil­je Lar­sen (t.v.) og Ais­te Ces­nau­skai­te på Mør biff­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.