For­els­ket Raylee har truf­fet sin prins

Raylee Char­lot­te Kris­ti­an­sen har flyt­tet til Oslo med kja­eres­ten Glenn Ru­ne Ol­sen. Den­ne uka of­fent­lig­gjor­de de for­hol­det på Face­bo­ok.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Ma­rit Eli­sa­beth Strand maes@ag­der­pos­ten.no

– Vi har va­ert sam­men en stund. men vi har tatt det ro­lig i of­fent­lig­he­ten, for­tel­ler ar­tis­ten Raylee (21) fra Aren­dal.

Man­dag kveld be­stem­te pa­ret oss for å be­kref­te for­hol­det på Face­bo­ok. På Insta­gram lig­ger det fle­re bil­der av pa­ret sam­men.

Raylee flyt­tet til Oslo sam­men med kja­eres­ten, som er fra Fro­land, for fire uker si­den. Han job­ber med mar­ked og ut­vik­ling i tre­nings­ut­styrs­le­ve­ran­dø­ren Play Sport.

– Glenn er vel­dig flink. Han er mål­ret­tet, og det er skik­ke­lig tak i han. Dess­uten er han vel­dig snill, sier Raylee om kja­eres­ten.

Og han kon­trer:

– Det er som en vals. Og selv­fø­ge­lig tri­ve­lig. Hun er en vel­dig tri­ve­lig dame, sier Glenn Ru­ne Ol­sen (32).

Og for­tel­ler at de fant to­nen sam­men rundt sankt­hans.

Eks-fot­ball­spil­ler

Sy­nes du det var noe kjent med nav­net hans?

I Ag­der­pos­tens ar­kiv fi­gu­re­rer en noe yng­re Glenn Ru­ne Ol­sen i Arend­al­drakt på fle­re bild­rer. På ett er han midt i en luf­tig sal­to etter en sco­ring. – Ja, når la jeg opp? Det er vel fem el­ler seks år si­den, vur­de­rer han.

Sat­ser mer på mu­sik­ken

I Oslo skal han frem­over byg­ge opp en ny av­de­ling for OneCo. Raylee har pla­ner om å bru­ke mye tid i mu­sikk­stu­dio.

– Det er mye mer lett­vint å job­be med mu­sikk her. Jeg skri­ver egne lå­ter, og tes­ter ut for­skjel­li­ge pro­du­sen­ter. Jeg bru­ker tid på å leke meg med mu­sik­ken, for­tel­ler hun.

Det blir na­tur­lig nok teks­ter om kja­er­lig­het.

– Det er jo mye fø­lel­ser i kja­er­lig­het. Jeg skri­ver om li­vet mitt, og hva det in­ne­ba­erer. Jeg mø­ter man­ge men­nes­ker, for­tel­ler Raylee.

FOTO: PRIVAT

KJAERESTER: Raylee Char­lot­te Kris­ti­an­sen og Glenn Ru­ne Ol­sen på fe­rie på Ky­pros i høst.

FOTO: NTB SCANPIX

«SKAL VI DANSE»: Raylee Kris­ti­an­sen del­tok i «Skal vi danse» i 2016. Her svin­ger hun seg med sin danse­part­ner Alex­an­der Svan­berg i fi­na­len.

FOTO: ØYSTEIN STYRVOLD

FEIRING: Året er 2011. Glenn Ru­ne Ol­sen fei­rer ssorin­gen med en sal­to. Aren­dal Fotball vant 6–3 mot Odd 3.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.