HØYRES LIS­TE

Agderposten - - NYHETER -

1. Geir Fredrik Sis­se­ner (53), Kol­bjørns­vik

2. Lin­da Dage­stad Øy­gar­den (47), Kol­bjørns­vik

3. Roar Gundersen (55), Aren­dal

4. Be­ne­dik­te Nil­sen (46), Aren­dal

5. Kris­tof­fer Lyng­viØs­ter­hus (40), Faer­vik

6. Gunn Ha­ga Brek­ka (41), Aren­dal

7. Erik Jo­han Tellef­sen Lin­døe (22), Faer­vik

8. Mai­ken Mes­sel (64), Aren­dal

9. Ni­na Ro­land (46), Faer­vik

10. Kai Olav Fred­rik­sen (46), Kol­bjørns­vik

11. Ole Tom Tjus­lia (58), Eyde­havn

12. Ama­lie Koll­strand (21), His

13. Mar­cel-Pier­re Tra­e­et (21), Aren­dal

14. Elin Lun­de (46), Aren­dal

15. To­rill Rol­stad Larsen (65), Faer­vik

16. Haagen S. Nils­son Poppe (23), Faer­vik

17. Hei­di Tellef­sen (49), Faer­vik

18. Jens Pat­rick Holm­sen (23), Faer­vik

19. Camilla Li­en (32), Bjor­bekk

20. Karl Ei­nar Hør­te (51), Aren­dal

21. Sidsel Petter­sen (58), Aren­dal

22. Ken­neth Enge­land Smith (26), Eyde­havn

23. Chris­ti­an Eek-Jensen (48), Kol­bjørns­vik

24. Lai­la T. Stu­nes(71),Aren­dal

25. Geir Mag­ne Lund­støl (53), Bjor­bekk

26. Øyvind Olsen (62), Faer­vik

27. Lin­da B. Skjule­stad (45), Aren­dal

28. Lai­la Try­dal (51), His­øy

29. Ernst Rag­nar Pfaff (49), His

30. An­ne Ma­rie Larsen (56), Eyde­havn

31. Jørn Sto­veland (49), Ne­de­nes

32. Rai­ner Fin­stad (40), Kol­bjørns­vik

33. Hei­di He­le­ne Styk­ket (54), Kol­bjørns­vik

34. Hå­kon Wei­er­holt (57), Eyde­havn

35. An­ne Syr­da­len (66), Aren­dal

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.