88 bi­ler sjek­ket i tra­fikkon­troll

Agderposten - - NYHETER -

GRIM­STAD: Po­li­ti­et gjen­nom­før­te to tra­fikkon­trol­ler i Grim­stad sam­ti­dig mel­lom klok­ken 08.00 og 09.00 tors­dag. Slik gikk det.

Po­li­ti­et gjen­nom­før­te de to kon­trol­le­ne På Fe­vik ble 46 bi­ler kon­trol­lert, uten at po­li­ti­et fant grunn til å rea­ge­rer mot noen av bil­fø­rer­ne.

På Bie­slet­ta ble 42 kjøre­tøy kon­trol­lert.

– Én bil ble av­skil­tet da den ikke had­de va­ert frem­stilt for EUkon­troll, opp­ly­ser ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.