Set­ter F-35-fly­ene på bak­ken etter krasj

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

gjør som ame­ri­ka­ner­ne og set­ter al­le F-35 kamp­fly­ene på bak­ken etter at et av fly­ene kra­sjet i for­ri­ge må­ned.

USA og dets in­ter­na­sjo­na­le sam­ar­beids­part­ne­re har mid­ler­ti­dig sus­pen­dert al­le F-35-fly­ene og set­ter i gang en om­fat­ten­de in­spek­sjon av driv­stoff­rø­re­ne in­ne i mo­to­ren på hvert fly.

– Jeg kan be­kref­te at For­svars­ma­te­ri­ell, som står for det­te, gjør det sam­me, sier presse­tals­mann Roar Vold i For­sva­ret til NTB.

Det var 28 sep­tem­ber at et F-35-fly ble full­sten­dig øde­lagt un­der tre­ning i South Caro­lina i USA. Pilo­ten skjøt seg ut, og kom uskadd fra hen­del­sen. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.