Skaa­li tok sterk VM-bron­se

Tor­stein Skaa­li og co-pi­lot Chris­toph Gundersen fra Flos­ta tok bron­se i VM i Thun­der­cat i Frank­ri­ke ny­lig.

Agderposten - - SPORT - BÅTSPORT thth@ag­der­pos­ten.no

– Vi er vel­dig for­nøy­de med å dra i land bronse­me­dal­jen i VM. Det har va­ert vel­dig har­de for­hold her nede, så det har va­ert en knall­hard uke med sju da­ger i bå­ten med kon­kur­re­ring. Men vi kjør­te oss til en for­tjent bronse­me­dal­je, for­tel­ler Tor­stein Skaa­li til Ag­der­pos­ten.

Duo­en tok bron­sen i du­ell mot fle­re tid­li­ge­re ver­dens­mes­te­re.

– Vi er vel­dig for­nøy­de. Det­te var godt for oss etter en del stang ut i nors­ke mes­ter­skap. Vi har slitt med mo­tor­pro­ble­mer, så det er godt å vise at vi er oppi der når det fun­ker. Had­de det va­ert litt mer «nors­ke» for­hold, litt fla­te­re på van­net, kun­ne det blitt vir­ke­lig spen­nen­de.

Han dro også frem inn­sat­sen til sin co-pi­lot Gundersen.

– Vi gjor­de for­nuf­ti­ge valg. Dår­li­ge valg vil­le gjort at vi end­te opp i van­net, og da had­de vi va­ert ute.

– Det­te har va­ert gøy å få opp­le­ve for to enk­le gut­ter fra Flosta­halv­øya. Et flott sted og et flott ar­ran­ge­ment, mel­der Skaa­li. ▶

Thomas Skjeg­ge­dal Thor­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.