Let­tet Svin­dal

Agderposten - - SPORT -

Det er ikke klart om Svin­dal tar en se­song til, men sjan­se­ne for at han gjør det ser i dag langt stør­re ut enn for et halvt år si­den. Da krang­let knaer­ne så mye at 35-årin­gens kar­rie­re vil­le va­ert over om han ikke had­de fått be­tenk­nings­tid.

– Had­de jeg va­ert nødt til å ta et valg 1. april, vil­le det blitt å slut­te. Det vil­le ikke fun­gert sånn som det var i april. Det måt­te end­rin­ger til, sier Ak­sel Lund Svin­dal.

Ro­me­ri­kin­gen har de sis­te åre­ne slitt med kne­trøb­bel som føl­ge av uhel­let i Kitz­bühel i 2016. Da røk både kors­bån­det og me­nis­ken. I til­legg fikk han brusk­ska­der.

Hel­dig­vis for norsk al­pin­sport lar ikke Svin­dal seg knek­ke av mot­gang. Fle­re gan­ger har han kom­met til­ba­ke fra al­vor­li­ge skade­av­brekk. I fe­bru­ar sus­te ro­me­ri­kin­gen inn til Nor­ges førs­te OL-gull i ut­for.

Svin­dals smer­ter er ikke like in­ten­se som de var i vår. Nå kan han gå i en trapp uten at det gjør vondt i hvert enes­te steg. Også over­gan­gen til ski gikk på sen­som­mer­en bed­re enn han had­de trodd. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.