Ut­stil­ling og fore­drag om krigs­sei­le­re

Agderposten - - KULTUR -

blir det igjen i Aren­dal 30. ok­to­ber.

Stif­tel­sen Ar­ki­vet freds- og men­neske­ret­tig­hets­sen­ter i Kris­tian­sand har la­get en ut­stil­ling med ut­gangs­punkt i bø­ke­ne til Jon Miche­let, og his­to­ri­ker Si­men Zer­nichow

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.