Mar­sje­rer for n’t gang

Agderposten - - SIDEBLIKK -

HIS­ØY: – His­øy Lions ar­ran­ge­rer His­øy-mar­sjen for n`t gang. Den kom­mer hvert år i ok­to­ber.

Det er lagt opp to løy­per, en kort som pas­ser for al­le ald­re og selv­føl­ge­lig fore­sat­te med barne­vogn.

Her er inn­lagt quiz i beg­ge løy­pe­ne.

Den­ne er cir­ka 2 kilo­me­ter lang og går for det mes­te langs vei­er.

Den lan­ge løy­pen er ca 3,5 kilo­me­ter og føl­ger kort løy­pe en del. Start og mål er på Cor­ner på His­øy sko­le. Her står Lions-gut­ta og tar imot al­le som vil ut på tur den­ne søn­da­gen, skri­ver His­øy Lions på Side­blikks nett­side der du fin­ner mer ut­fyl­len­de info.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.