BURSDAGER

Agderposten - - FOLK -

Hipp hipp hur­ra for ver­dens bes­te store­bror, Knut-Tor­bjørn Raa­bu-Olsen, som fyl­ler 6 år i dag 12. ok­to­ber.Vel­dig glad i deg. Stor kos fra mam­ma, Roar og Åmund-Ėmil.

Gra­tu­le­rer med da­gen til fi­nes­te Adria­na som er 5 år i dag. En hel hånd full. Du er tøy­se­te, snill og ver­dens bes­te ba­na­na vår. Hå­per du får en su­per fei­ring med dine ven­ner. Vi er så glad i deg. Stor klem fra mor­mor, ’mor­far’ Risto og Tsjek­ki.

Hipp hur­ra for Norah Kå­siNy­saeter som fyl­ler 12 år den 12. ok­to­ber. Gra­tu­le­rer så mas­se med da­gen! Vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra mam­ma, pap­pa, Ve­gard og Ali­se.

Gra­tu­le­rer så mye med 7 års­da­gen gul­let vårt, Tia Lin­nea. Klem fra mom­mo og beste­far. Hipp hur­ra for

Tia Lin­nea som er 7 år i dag. Mam­ma og Le­an­der er kjempe­glad i deg. Gra­tu­le­rer så mye med 6-års­da­gen Knut-Tor­bjørn. Hå­per du får en fin ge­burs­dag. Tenk at du al­le­re­de er sko­le gutt. Vi er vel­dig glad i deg. Man­ge klem­mer fra tan­ter, onk­ler, søs­ken­barn og res­ten av fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.