På glat­te vei­er

I dag har vi be­ve­get oss litt uten­for all­far­vei, men ikke mer enn at fle­re hund­re unge be­sø­ker ste­det år­lig.

Agderposten - - KRYSSORD - Ville­vei­er@ag­der­pos­ten.no

MANUELLE HESTEKREFTER: KJØR PENT: Høst­lø­vet spei­ler seg i elva som ren­ner for­bi, når du svin­ger inn til in­du­s­tri­om­rå­det vi skal frem til i dag. Bak traer­ne, fin­ner vi et sted gans­ke man­ge av dem som har fylt 18 i dis­trik­tet har va­ert inn­om minst en gang. Det er bok­sta­ve­lig livs­vik­tig å kun­ne det som la­eres bort her, si­den vi bor i et vin­ter­land.

Du kan også få fik­set bi­len her, el­ler om in­ter­es­sen er der, få trim­met hes­ten. Men det er nok et hel­ler be­gren­set til­bud.

Tid­li­ge­re brum­met det kraf­tig fra sto­re ma­ski­ner her, men det er blitt mer stil­le her. I skog­kan­ten ved det som var en stor la­ere­plass, står et for­fal­lent busskur, som nok man­ge yng­re men­nes­ker har kost seg i når det har bøt­tet ned.

Det er for­res­ten gode spor etter den lin­jen som var her. Sist uke var vi Hel­le i Øy­e­stad. Hil­de Blak­stad Jen­sen, Stau­bø, Sig­ne Mol­dal, Birke­land og Vig­dis & Bjørn Ha­rald Ham­re, Aren­dal er truk­ket ut blant dem med rett svar. Ku­pon­gen må va­ere oss i hen­de se­nest ons­dag nes­te uke. Den kan le­ve­res i Ag­der­pos­tens kunde­sen­ter i Øst­re­gate 5, Aren­dal, el­ler sen­des i kon­vo­lutt mer­ket «På vil­le vei­er» til: Ag­der­pos­tens re­dak­sjon, post­boks 8, 4801 Aren­dal el­ler på mail til:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.