10 SPØRS­MÅL

Agderposten - - KULTUR -

1. I hvil­ket land har char­ter­fly­sel­ska­pet Novair base, for­uten i Nor­ge?

2. Fra hvil­ken kjent mu­si­kal kom­mer san­gen «I hope I get it»?

3. Hva blir grup­pen av sto­re, fir­bein­te, plante­eten­de di­no­sau­re­ne kalt?

4. Hvem spil­te den kvin­ne­li­ge ho­ved­rol­len i fil­men «Du har m@il» i 1998?

5. Hvil­ken kom­po­nist, pia­nist og fio­li­nist ble født i 1756?

6. Hvem ga ut «Styg­gen på ryg­gen», som ble kå­ret til årets låt i 2014?

7. Hva het Nor­ges førs­te stats­mi­nis­ter?

8. Hva kal­les ofte pla­ne­ten Ve­nus når den skin­ner på vest­him­me­len etter sol­ned­gang?

9. Hvil­ken norsk dik­ter bod­de på Aule­stad?

10. Hvor man­ge fla­ter har en kube?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.