80 barn og 20 sta­sjo­ner i kir­ke­lig rom

Slik gikk det da me­nig­hets­sen­te­ret ble for­vand­let til krea­tivt verk­sted.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ire­ne Heg­ge Gutt­orm­sen ire­ne@ag­der­pos­ten.no

Både Do­nald Trump, en in­dia­ner­høv­ding, fle­re in­dia­ner­barn, klov­ner, prin­ses­ser, po­liti­menn og man­ge and­re løp rundt in­ne på Øy­e­stad me­nig­hets­sen­ter ons­dag da rundt 80 barn og man­ge foreldre var sam­let til stor hal­lo­venn-sam­ling som en al­ter­na­tiv hal­low­e­en­fei­ring en uke på etter­skudd.

Øy­e­stad me­nig­hets Solveig Kjøl­berg og Joh Ha­eh­re, samt fle­re med­hjel­pe­re had­de for­vand­let me­nig­hets­sa­len til et sted der de myld­ret av far­ger og ak­ti­vi­te­ter.

Først var det sam­ling der alle ble min­net på hva det vil si å ha og å va­ere en god venn.

Da var fla­nel­lo­gra­fen i bruk sam­men med en pra­ten­de duk­ke.

Etter pølse­spi­sing og kake­kos, sat­te hele gjen­gen i gang.

Her var lykke­hjul og hoppe­slott, muffin­spyn­ting, an­sikts­ma­ling, fris­beegolf, kuer å ri på, sekke­løp, sky­ting, la­ging av kort, god­te­ri­fis­king, fot­ball­spill, et bord der man kun­ne lage verk av spa­get­ti og mar­sh­mal­lows. Og mye mer.

Alle barn fikk et kort de sam­let stjer­ner på – helt opp til 20 blan­ke klistre­mer­ker.

Me­nig­hets­pe­da­gog Solveig Kjøl­berg dri­ver mu­si­kalsk ar­beid i me­nig­he­ten.

Hun trom­met i vei og fikk barna med på rap­pen «Det be­gyn­ner på B og slut­ter på E».

– Det­te vil vi gjø­re igjen, var om­kve­det blant fle­re av del­ta­ker­ne.

Og det har in­dia­ner­høv­ding Solveig også lyst til.

Det er for øv­rig su­pe­r­ons­dag på me­nig­hets­sen­te­ret an­nen­hver ons­dag.

Da er det både lekse­hjelp, mid­dag for hele fa­mi­li­en, krea­tivt verk­sted, barne­sang for barn un­der skole­al­der og koret Syng­s­ang for 1. til 5. trinn.

LE­DET AN: Me­nig­hets­pe­da­gog Solveig Kjøl­berg og ka­te­ket Joh Ha­eh­re job­ber i Øy­e­stad me­nig­het. og var in­dia­ner­høv­ding og Mr. Trump.

KOS­TE SEG: Jen­ter fra barne­ko­ret Syng­s­ang som syn­ger hver ons­dag, bruk­te krea­ti­vi­te­ten sin ved det­te bor­det.

SAM­LING: 80 barn og fle­re voks­ne had­de kledd seg i ko­sty­mer og uli­ke hode­plagg. Før de slapp løs på 20 uli­ke sta­sjo­ner,

SPILL: Tvil­lin­ge­ne Aline og Robin Hø­vik Han­sen (2 ½) spil­te og kos­te seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.