SKATTETALL

Agderposten - - NYHETER -

Fra 2016 til 2017 har for­skjel­len i gjen­nom­snitts­for­mue mel­lom His­øy og Eyde­havn/Salt­rød økt med 31 pro­sent.

Gjen­nom­snitts­for­muen på His­øy var i fjor 879.566 kro­ner.

Gjen­nom­snitts­for­muen i Aren­dal øst var 396.036.

For­skjel­le­ne i gjen­nom­snitts­inn­tekt har imid­ler­tid holdt seg jevnt på ca 30 pro­sent la­ve­re for Aren­dal Øst enn His­øy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.