Tra­fikk­uhell på E18: To bi­ler in­volvert

Agderposten - - NYHETER -

AREN­DAL: Én per­son kla­get over nakke­smer­ter etter en på­kjør­sel bak­fra på E18. Po­li­ti­et fikk mel­ding om hen­del­sen klok­ken 21.04 ons­dag kveld.

– Det var snakk om en på­kjør­sel bak­fra. To bi­ler var in­volvert, sier ope­ra­sjons­le­der Hans Waage i Ag­der po­liti­dis­trikt til Ag­der­pos­ten.

Po­li­ti­et kom raskt til ste­det, mens am­bu­lan­sen an­kom rundt klok­ken 21.15.

– Det var ikke snakk om al­vor­lig per­son­ska­de, men en per­son kla­get over smer­te i nak­ken, sier Waage.

Det er ma­te­ri­el­le ska­der på beg­ge de to per­son­bi­le­ne – en Mit­sub­ishi Colt og en Vol­ks­wa­gen Golf.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.