Po­li­ti­et vil sten­ge Snapchat-grup­pe der unge de­ler vi­deo­er av sex og vold

Agderposten - - NYHETER -

GRIM­STAD: Grup­pa i Grim­stad skal ha hatt 1.000 føl­ge­re.

Po­li­ti­et i sør­lands­byen kre­ver nå å få leg­ge ned Snapchat-grup­pe, som er blitt opp­ret­tet av ung­dom i Grim­stad. Det mel­der NRK Sør­lan­det.

I grup­pa på den po­pu­la­ere bilde­de­lings­tje­nes­ten, som skal ha hatt 1.000 føl­ge­re, skal unge ha pub­li­sert na­ken­bil­der av seg selv samt vi­deo­er av sex og vold.

Til stats­ka­na­len opp­ly­ser po­liti­be­tjent Øy­vind Ol­sen at mindre­åri­ge står bak grup­pa, og at po­li­ti­et er i kon­takt med for­eld­re­ne.

– Vi er i en dia­log med foreldre og fore­satt for å få slet­tet og lagt ned grup­pa, sier Ol­sen til NRK Sør­lan­det.

Etter det Grim­stad Adresse­ti­den­de kjen­ner til, skal også foreldre i Grim­stad ha fått tips om fe­no­me­net fra sko­le­ne i Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.