ANGIVERIET

Agderposten - - NYHETER -

nev­nes ofte i trus­sel­vur­de­rin­ge­ne til Po­li­ti­ets sik­ker­hets­tje­nes­te (PST).

har tid­li­ge­re fo­ku­sert på flykt­nings­pio­na­sje blant ek­sil­ira­ne­re i Aust-Ag­der.

ira­ner­ne er ikke ale­ne om å leve i frykt og angst for over­vå­king. Ag­der­pos­ten ser nå na­er­me­re på hvor­dan fryk­ten for flykt­nings­pio­na­sje også ram­mer eri­tre­ere.

PÅ VAKT MOT FLYKT­NINGS­PIO­NA­SJE: Le­der ved Sa­na Lil­le­sand stat­li­ge flykt­ning­mot­tak, Dra­ga­na Trn­ka, be­kref­ter kun­ne ob­ser­ve­re at­ferds­mønst­re som in­di­ke­rer slike ulov­lig­he­ter. – Jeg har jo selv va­ert flykt­ning og opp­levd alt hva det

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.