Kvin­ne dømt til 13,5 års feng­sel for å ha drept ekte­man­nen

Agderposten - - NYHETER - ▶ EN

51 år gam­mel kvin­ne er dømt for å ha drept ekte­man­nen med to kniv­stikk i pa­rets bo­lig på Gref­sen i Oslo i fjor som­mer. Hun an­ker dom­men.

Un­der retts­sa­ken hev­det kvin­nen at hun hand­let i nød­ver­ge, men det trod­de ikke Oslo ting­rett på og døm­te hen­ne til 13,5 års feng­sel, iføl­ge TV 2.

Kvin­nens for­sva­rer, ad­vo­kat Thomas Øi­seth, sier at dom­men kom­mer til å bli an­ket.

– Min kli­ent me­ner at hun har hand­let i nød­ver­ge, og at ting­ret­ten har vur­dert be­vi­se­ne feil når de døm­mer hen­ne for drap, sier Øi­seth til ka­na­len.

Dra­pet skjed­de 11. juli fjor. Kvin­nens ekte­mann, som var i 30-åre­ne, ble på­ført to stikk: ett i hal­sen og ett i brys­tet. Han ble er­k­la­ert død på ste­det, like etter at nød­eta­te­ne kom fram. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.