Agderposten - - NY­HE­TER - ▶ Syn­nø­ve Skeie Fos­se syfo@ag­der­pos­ten.no

dal er flot­te. Det tror jeg folk vil opp­da­ge – og med litt dra­hjelp i form av be­visst ut­vik­ling av Eyde­havn og Salt­rød, me­ner jeg det­te vil bli vel­dig bra.

TIL­FEL­DIG: – Det er til­fel­dig at jeg bor på His­øy, sier At­le Sven­dal (Ap), som gjer­ne had­de sett at det ble fle­re kom­mu­na­le bo­li­ger på øya. Bak til høy­re ser vi Anders Kyl­land (i hvit skjor­te).FOTO: VI­DAR FLØ­DE

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.