THO­RE K. KARL­SEN

Agderposten - - MENINGER - Tho­re Karl­sen Fors­ker/stats­vi­ter

Ut­dan­net stats­vi­ter fra Uni­ver­si­te­tet i Oslo. Har dok­tor­grad i ar­beids­so­sio­lo­gi fra uni­ver­si­te­tet i Kas­sel i Tysk­land. Som fors­ker har jeg job­bet ved uni­ver­si­te­te­ne i Kas­sel og Tri­er og ved Wis­sen­schaft­sz­en­trum Ber­lin i Tysk­land og ved Fafo og Ag­der­forsk­ning i Nor­ge. For ti­den fri­lan­ser med eget fir­ma Kap­pa*Fi AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.