Håndball, Elite­se­ri­en menn Dram­men HK – ØIF Aren­dal 29-28 (12-12)

Agderposten - - SPORT SPORT -

Dram­mens­hal­len, 2.015 til­skue­re

Topp­sco­rer Dram­men: Ak­sel Hor­gen, 9 mål Ut­vis­nin­ger: Dram­men 2x2 min., ØIF Aren­dal 4 x 2 min. Dom­me­re: Lars Jørum og Hå­vard Ny­stad Kle­ven Kamp­ut­vik­lin­gen (hvert 5. min.):

1. omg: 1-2, 4-3, 7-6, 9-7, 12-10, 12-12 (pau­se)

2. omg: 15-14, 18-17, 19-20, 22-23, 26-25, 29-28 (slutt)

ØIF Aren­dals lag og mål: Kris­ti­jan Ju­ri­sic, André Bergs­holm Kris­ten­sen – André Lind­boe 8, Jo­sip Vido­vic 1, Kris­tof­fer Pedersen, Mar­tin Lin­de­ll, Sond­re Paul­sen 7, Jørg Wil­liam Fia­la Gjermund­nes, Nökk­vi Dan El­li­da­son, Ei­rik Heia Pedersen 5, Lau­rits Mo Ranne­kleiv, Olaf Rich­ter Hoff­stad, Kje­til Ån­dal, Je­sper Munk 1, Maxi­mi­liam Jons­son 4, San­der Si­mon­sen 2. som helst, sa Kurtovic etter match­en.

ØIF had­de sto­re pro­ble­mer med å stop­pe høyre­vin­gen Ak­sel Hor­gen som had­de la­get fem mål da ver­te­ne le­det 7-6.

En nes­ten tett­pak­ket are­na med over 2.000 til­skue­re vir­ket ty­de­lig­vis som en stor in­spi­ra­sjon på mann­ska­pet som tap­te hele 24-33 i NM-kvart­fi­na­len mot ØIF i Sør Amfi for tre uker si­den. Det skal også nev­nes at Sver­men stil­te med rundt 75 støtte­spil­le­re for ØIF.

DHK var tre mål foran etter drøye 20 mi­nut­ters spill, før ØIF svar­te med to vik­ti­ge re­du­se­rin­ger ved Maxi­mi­liam Jons­son og Sond­re Paul­sen.

Da had­de det lug­get en del i an­grep for van­lig­vis mål­kåte ØIF som had­de 31,1 mål i snitt i se­ri­en før mø­tet med DHK.

André Lind­boe kon­tret inn kvit­te­rin­gen til 12-12 to se­kun­der før pause­sig­na­let.

DHK gikk rett i tet etter pau­se, før Jo­sip Vido­vic skaf­fet 1313.

San­der Aker­lie – den and­re keeper­ny­kom­me­ren for­uten Goran Raj­ko­vic – red­det straf­fe på sitt førs­te inn­hopp for DHK.

Le­det med to mål

ØIF var i haele­ne på DHK, men slurv og ut­vis­ning kos­tet dyrt da le­del­sen var in­nen rekke­vid­de på stil­lin­gen 17-17.

DHK til­rev seg en to­måls­le­del­se, men tre ØIF-sco­rin­ger på rap­pen sør­get for 20-19-le­del­se til Aren­dal-la­get etter et snaut

FØRS­TE SMELL I SE­RI­EN: San­der Si­mon­sen (t.v.) Mar­tin Lin­de­ll, Jo­sip Vido­vic og res­ten av ØIF ble på­ført høs­tens førs­te hal­len i går kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.