Uni­ted hå­per un­der­dog-stem­pel kan gi sei­er mot City

Agderposten - - SPORT - ▶ FOT­BALL:

Tre gan­ger de sis­te seks kam­pe­ne har Man­ches­ter Uni­ted snudd fra tap til sei­er. Søn­dag hå­per la­get å ut­nyt­te out­si­der­stem­pel­et i stor­kam­pen mot City.

Uni­ted går til by­der­by­et med høy selv­til­lit etter at la­get på mes­ter­lig vis snud­de 0-1 til 2-1 i slutt­mi­nut­te­ne mot Ju­v­en­tus i mes­ter­liga­en ons­dag. Li­ke­vel er de ly­se­blå stor­fa­vo­rit­ter i kam­pen om Man­ches­ter.

Det sy­nes Uni­teds frans­ke stjer­ne Paul Pog­ba pas­ser bra.

– Jeg sy­nes all­tid det er bra å va­ere out­si­de­ren, sånn at folk for­ven­ter noe dår­lig fra oss, og så over­ras­ker vi, sier Pog­ba.

Så langt i se­son­gen har la­get vist styr­ke når det gjel­der å kjem­pe seg til sei­er etter først å ha lig­get un­der, slik Uni­ted gjor­de i To­ri­no. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.