25 ÅR SI­DEN

Agderposten - - FOLK -

Så er jule­os­ten red­det på Trom­øy i år også. For fjer­de år på rad ble Øst­re Trom­øy Trim og Idretts­klubb bes­te klubb i bad­min­ton­tur­ne­rin­gen «Jarls­berg­os­ten». Hele 22 kilo av den ed­le os­ten kom ut­øver­ne hjem med. - Et glim­ren­de re­sul­tat, sier pri­mus mo­tor Wil­ly Kris­ti­an­sen, som av ar­ran­gø­re­ne ble hed­ret på veg­ne av sitt lag - som takk for prikk­fri van­del og ster­ke re­sul­ta­ter de fire sis­te åre­ne. Og når en stor­klubb som Kris­tian­sand BK måt­te nøye seg med 19 kilo ost i pre­mi­er, fin­ner Trom­øys bad­min­ton­spil­le­re eks­tra god grunn til å gle­de seg over sine kilo med Jarls­berg­ost. An­ne Sk­ja­eve­land ble bes­te oste­san­ker to­talt i stev­net. Hen­nes re­sul­tat lå til grunn for hele seks av klub­bens 22 kilo ost. Ni­co­lay og Mir­jam Aa­sen Ry­lan­der gif­tet seg den 22. sep­tem­ber 2018 i Tre­fol­dig­hets­kir­ken. Kja­er­lig­he­ten va­rer evig, for inn­gen­ting er umu­lig for Gud.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.