DA­GENS BIBELORD

Agderposten - - FOLK -

Gal 1,1-5

Pau­lus, apos­tel, ikke ut­sendt av men­nes­ker el­ler ved noe men­nes­ke, men av Je­sus Kris­tus og av Gud, vår Far, som reis­te ham opp fra de døde – jeg, Pau­lus, og alle mine søs­ken her hil­ser me­nig­he­te­ne i Gala­tia: Nå­de va­ere med dere og fred fra Gud, vår Far, og Her­ren Je­sus Kris­tus, han som ga seg selv for våre syn­der, så han etter Gud, vår Fars vil­je kun­ne fri oss ut fra den onde ti­den vi nå le­ver i. Ham va­ere aere i all evig­het! Amen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.