10 SPØRS­MÅL

Agderposten - - FOLK -

1. I hvil­ken kom­mu­ne lig­ger inn­sjø­en Spe­ril­len?

2. Hvil­ken fransk kamp­fly­pi­lot er ho­ved­fly­plas­sen på øya Ré­u­nion i det in­dis­ke hav opp­kalt etter?

3. Hvil­ken ame­ri­kansk stat er mu­si­ka­len som reg­nes som ver­dens førs­te, ekte mu­si­kal kalt opp etter?

4. Hva er Davis Cup?

5. Hva får du sann­syn­lig­vis hvis du be­stil­ler «es­car­gots» på en fransk res­tau­rant?

6. I hvil­ket år ble pre­si­dent Lin­coln myr­det?

7. En mi­li­taer­al­li­an­se som ble inn­gått i 1955 ble for­melt opp­løst 1. juli 1991, hva het den?

8. Hvil­ken Bjørn spil­te po­liti­mes­ter i fil­men om Pel­le Po­liti­bil?

9. Hva he­ter ho­ved­sta­den i Irak?

10. Hvem har skre­vet barne­bø­ke­ne om dok­tor Prok­tor?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.