Hå­per på hjelp til å fyl­le ny trai­ler

Agderposten - - SIDEBLIKK - ▶ TVEDE­STRAND:

– Så na­er­mer det seg jul og vi ryd­der i skuffer og skap for å sam­le tøy og ut­styr til folk i Ro­ma­nia som har et vans­ke­lig liv.

Vi er på Holt bede­hus hele man­dag 19. no­vem­ber, og vil du lage en fa­mi­lie­pak­ke, er det greit, men du kan også le­ve­re i sekk, el­ler pose, så pak­ker vi! Det trengs mest tøy, helt og rent, sko og ut­styrs­va­rer.

Tep­per og senge­tøy er topp. Krus, kop­per og tal­ler­ke­ner kom­mer godt med.

Eks­tra nå mot jul er også litt kaf­fe, te, nøt­ter, kjeks, sup­per, pas­ta, sjo­ko­la­de og så vi­de­re. Ikke her­me­tikk!

Det er dyrt å få en trai­ler ned, så der­for tar vi 70 kro­ner per eske og 100 kro­ner per sekk!

Lu­rer du på noe, så ring Inge­borg via num­mer 993 96 668, el­ler Gerd på 371 60 205.

Vi le­ve­rer fra hånd til hånd og det blir en stor opp­munt­ring for dem som mot­tar en hil­sen.

Takk til alle som bi­drar.

NAM-NAM: Jen­te­ne på 5. og 6. trinn rundt fro­kost­bor­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.