EIENDOMSHANDEL

Agderposten - - BOLIG -

OMSETNINGER FOR ÅM­LI KOM­MU­NE UKE 41:

Tveit 40 (Gnr 43, bnr 60) er over­dratt fra Agnes Li­ane til Eva Martinsen, Gunn Koll­åsen, Kris­ti­an And­re Martinsen, Liv Li­ane og Olav Kr Li­ane (08.10.2018)

An­del av Tveit 40 (Gnr 43, bnr 60) er over­dratt for kr 600.000 fra Eva Martinsen, Gunn Koll­åsen, Kris­ti­an And­re Martinsen og Olav Kr Li­ane til Liv Li­ane (08.10.2018)

OMSETNINGER FOR AREN­DAL KOM­MU­NE UKE 42:

An­del av Gra­nitt­vei­en 2 (Gnr 428, bnr 469) er solgt for kr 1.000.000 fra Me­rethe Ol­sen til Kjell-Mag­ne B Nes­land (19.10.2018)

An­del av Sporne­s­vei­en 61 (Gnr 216, bnr 82) er over­dratt fra Jan Erik Larsen til Ruth Am­bjørn­sen Larsen, Thor­stein Larsen og Vi­be­ke Bløn­dal (19.10.2018)

An­del av Sporne­s­vei­en 61 (Gnr 216, bnr 82) er over­dratt for kr 250.000 fra Ruth Am­bjørn­sen Larsen og Thor­stein Larsen til Vi­be­ke Bløn­dal (19.10.2018)

An­del av Gnr 506, bnr 326 er over­dratt fra Jan Ove Jør­gen­sen, John Da­ni­el Gun­der­sen, Liv He­le­ne Gun­der­sen, Ma­lin Antoi­net­te Larsen, May Bente E Selle­vold, Rei­dun Jo­han­sen, Tmb Ei­en­doms­ut­vik­ling As og Wil­ly Kris­ti­an­sen (19.10.2018)

Gnr 306, bnr 169 er solgt for kr 5.200.000 fra Ju­lie Leikvan­gen Han­sen og Leif Chris­ti­an Grom­stad til An­na Mat­hil­de Moe (19.10.2018)

Norodd­vei­en 59 (Gnr 307, bnr 168) er solgt for kr 5.200.000 fra Ju­lie Leikvan­gen Han­sen og Leif Chris­ti­an Grom­stad til An­na Mat­hil­de Moe (19.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også Gnr 306, bnr 170

An­del av Gnr 502, bnr 742 er over­dratt fra Ing­rid El­fri­da Sjeg­ge­stad til Elin Sjeg­ge­stad og Gre­te S. Vel­le­ne (19.10.2018) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også Fjell­vei­en 24 A (Gnr 502, bnr 781)

An­del av Kyst­vei­en 26 (Gnr 507, bnr 2386, sek­sjon 19) er over­dratt for kr 1.800.000 fra Mats Strøm­me Sø­ren­sen til Ma­ria Bruun Her­nes (19.10.2018)

An­del av Bløde­k­ja­er 22 (Gnr 501, bnr 142, sek­sjon 3) er over­dratt for kr 1.100.000 fra Wen­che Knud­sen til Kjell To­re Knud­sen (19.10.2018)

Bløde­k­ja­er 22 (Gnr 501, bnr 142, sek­sjon 3) er over­dratt fra In­ger Ma­rie Knud­sen til Kjell To­re Knud­sen og Wen­che Knud­sen (19.10.2018)

An­del av Are­na Park Ii Aren­dal Bo­retts­lag an­del­snr 24 er over­dratt fra Liv T El­men­horst Fi­ane til Olaf An­ker Fi­ane (19.10.2018)

Are­na Park Ii Aren­dal Bo­retts­lag an­del­snr 24 er solgt for kr 400.000 fra Olaf An­ker Fi­ane til Eli Tøn­nes­sen og Rei­dar Tøn­nes­sen (19.10.2018)

Nat­vig­vei­en 156 (Gnr 429, bnr 30) er solgt for kr 3.000.000 fra Eva Mar­ga­reth Terje­sen til Hag Nat­vig­vei­en 156 As (18.10.2018)

An­del av Trøf­felvei­en 32 (Gnr 436, bnr 718, sek­sjon 11) er solgt for kr 1.000.000 fra Jan Ter­je Øygarden til Jan Ole Skjule­stad (18.10.2018)

Skau­vei­åsen 7 (Gnr 502, bnr 853) er solgt for kr 2.790.000 fra Ca­mil­la F Sø­ren­sen til Ben­ja­min Thunn­ing Klu­ck og Iri­na Ni­ko­la­evna Ivano­va (18.10.2018) Eske­stølv­ei­en 234 (Gnr 35, bnr 1) er over­dratt fra Lud­vig Isak­sen til Nils Eske­støl Isak­sen (18.10.2018)

An­del av Gjenne­stad­vei­en 41 (Gnr 423, bnr 115) er over­dratt for kr 675.000 fra Ma­ry An­ne Ner­s­ten til Stian Ner­s­ten Vol­la­ne (18.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også an­del av Gnr 423, bnr 160

Klev­ga­ten 2 B (Gnr 501, bnr 114, sek­sjon 7) er over­dratt for kr 1.700.000 fra Sh­an­non Ra­nald Cur­rie til C & C Chi­ro As (17.10.2018)

Furu­vei­en 6 (Gnr 305, bnr 493) er solgt for kr 1.855.000 fra Ma­rit Lan­gås til Kim Støy­len (17.10.2018)

Gnr 438, bnr 70 er over­dratt for kr 66.000 fra Aren­dal Kom­mu­ne til Tor­leif Jen­sen (17.10.2018)

Øst­re Trom­øyvei 821 (Gnr 224, bnr 27) er over­dratt for kr 4.600.000 fra Hil­de Lø­vå­sen, Le­ne Ham­re, Ri­ta-Alice Abus­land og To­re Ei­nar Abus­land til Kris­tin Kvaa­le Terje­sen og Ru­ne Terje­sen (17.10.2018)

An­del av Øy­gards­åsen 11 (Gnr 37, bnr 21) er over­dratt fra Tom Kje­til Ol­sen til Jen­ny Ma­rie Nodde­land (17.10.2018)

Ferge­mann­vei­en 12 (Gnr 206, bnr 440) er over­dratt fra Per Øystein Abra­ham­sen til Ma­rit Møl­ler Abra­ham­sen (17.10.2018) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også an­del av Gnr 206, bnr 521

Sag­vei­en 32 (Gnr 436, bnr 239) er over­dratt fra An­ne Han­sen til Har­ry Han­sen og In­ger Lise Han­sen (17.10.2018)

Sag­vei­en 32 (Gnr 436, bnr 239) er solgt for kr 1.470.000 fra Har­ry Han­sen og In­ger Lise Han­sen til John Ar­vid Kn­ut­sen (17.10.2018)

Sand­bekk­vei­en 14 (Gnr 220, bnr 38) er solgt for kr 1.850.000 fra Kjell Abus­land til Amund Gjels­vik, Dor­te Fi­s­kaa, Solveig Fi­s­kaa og Tor­bjørn Ot­ter­sen (17.10.2018)

An­del av Gnr 503, bnr 61 er over­dratt for kr 2.100.000 fra Jet­te Kir­sti­ne Jør­gen­sen til Fro­de Har­nes (17.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også an­del av Furut­op­pen 1 (Gnr 503, bnr 227)

Ve­nus­vei­en 28 (Gnr 508, bnr 628) er solgt for kr 2.325.000 fra Iben Chris­top­her Holm og Le­ne Skar­li til Nils And­re Gun­der­sen (17.10.2018)

Hau­ger­eid­vei­en 18 (Gnr 45, bnr 18) er over­dratt fra Fløi­stad Nora til Liv-To­rill Gun­nuf­sen (17.10.2018)

An­del av Skils­ø­vei­en 422 (Gnr 205, bnr 43) er over­dratt fra Ei­nar Pe­der­sen til Hei­di Brå­ten Pe­der­sen (16.10.2018)

An­del av Mo­lands­vei­en 182 (Gnr 24, bnr 67) er over­dratt fra Wil­ly Mi­hai­la til In­ger Liv Mi­hai­la (16.10.2018)

Full­rig­ger­vei­en 51 (Gnr 74, bnr 357) er solgt for kr 1.400.000 fra Erik Aas­bø, Gun­nar In­ge Sagedal, Hanne Aas­bø Lø­ge, Hil­de Sagedal Paul­sen, In­ger Aas­bø Fla­ten, Liv Ma­rit Val­le, Ma­ri­ann Val­le El­gåen, Ni­ko­lai Val­le, Olav Val­le, Paul Ro­ger Val­le, Sven Er­ling Aas­bø, Tor­bjørg Val­le, Tor­unn Normann, Trond Val­le og Åge Sagedal til Har­ry Tha­rald­sen (16.10.2018)

Kyst­vei­en 237 (Gnr 511, bnr 28) er over­dratt fra Dag Bor­ge Han­sen til In­ger Fors­dahl, Ma­ri­ta Lys­haug og Ro­ger Da­le Lys­haug (16.10.2018)

Over­dra­gel­sen om­fat­ter

235 (Gnr 511, bnr 29) også Kyst­vei­en

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.