EIENDOMSHANDEL

Agderposten - - BOLIG -

OMSETNINGER FOR GRIM­STAD KOM­MU­NE UKE 42:

An­del av Ran­vig­vei­en 34 (Gnr 51, bnr 51) er over­dratt fra Kris­tof­fer Es­ke­tveit til Siv Hei­di Haglund (18.10.2018)

Øs­ter­hus­lien 24 B (Gnr 81, bnr 71, sek­sjon 4) er solgt for kr 1.680.000 fra Sver­re Øy­nes til Eirin Von Krogh (18.10.2018)

Gnr 38, bnr 1 er over­dratt fra Ei­nar Larsen til Jill Hil­de Larsen (17.10.2018)

Kafé­heia 5 (Gnr 53, bnr 284) er solgt for kr 4.600.000 fra Helge Fjal­sett og Tor­unn Fjal­sett til Lin­da Thor­stein og Øystein Jo­han­sen (17.10.2018)

Flød­da­vei­en 18 A (Gnr 50, bnr 92, sek­sjon 1) er solgt for kr 3.050.000 fra Thomas Øk­sen­berg til An­ne M Mey­er-Mykle­stad og Thomas He­en (16.10.2018)

In­du­stri­vei­en 18 (Gnr 79, bnr 232) er over­dratt fra Kn­ut­sens En­gros Og Detalj til Kn­ut­sens Event Og Sup­ply As (16.10.2018)

Ind­re Maløya 10 (Gnr 6, bnr 12) er over­dratt fra In­ger Gun­hil­de Ste­dal til Odd To­re Ste­dal og Ruth Gre­te Ste­dal Utsogn (16.10.2018)

Red­dals­vei­en 130 (Gnr 85, bnr 21) er solgt for kr 3.000.000 fra Lin­da Aa­non­sen og Per At­le Aa­non­sen til Ka­mila M Filipczak og Le­s­law Lu­ko­wicz (16.10.2018)

Rav­nåsen 53 A (Gnr 47, bnr 84, sek­sjon 19) er solgt for kr 2.048.000 fra Block Wat­ne As til Kris­ti­an O Hal­seth og Na­o­mi Eli­sa­beth K Fos­se (15.10.2018)

An­del av Jor­varde­vei­en 21 (Gnr 172, bnr 164) er over­dratt fra Øy­vind Andreas Du­us til An­ne Ågot Kleppe Du­us (15.10.2018)

OMSETNINGER FOR LIL­LE­SAND KOM­MU­NE UKE 42:

Furu­lia 27 A (Gnr 18, bnr 113) er solgt for kr 2.150.000 fra Grethe Byg­land til An­ne Grethe Michel­sen og Ma­ri­ann Halvorsen Auke (19.10.2018)

Foss­bekk­vei­en 33 (Gnr 33, bnr 1467, sek­sjon 40) er solgt for kr 5.500.000 fra Bjørn Olav Tønne­vold til Ven­ke Ka­rin F Aa­non­sen og Øystein Aa­non­sen (18.10.2018)

Nord­re Vard­åsen 25 B (Gnr 33, bnr 1305) er solgt for kr 2.300.000 fra Jon Are Vi­ken og Li­sa Ma­rie Vi­ken til Es­pen Vill­holth Jør­gen­sen (16.10.2018)

Høy­åsen 3 (Gnr 44, bnr 147) er solgt for kr 1.300.000 fra Kald­vell­fjor­den Ei­en­dom As til Gjermund Bern­hard­sen og Ka­ri Hau­gen Bern­hard­sen (16.10.2018) Sen­ter­vei­en 6 C (Gnr 42, bnr 197, sek­sjon 2) er solgt for kr 2.650.000 fra Lil­le­sand Kom­mu­ne til Grethe Byg­land (15.10.2018)

OMSETNINGER FOR RI­SØR KOM­MU­NE UKE 42:

Gnr 4, bnr 301 er solgt for kr 2.300.000 fra Haa­kon Ni­pe til Lars Ber­ger­sen (19.10.2018)

Tangengata 49 (Gnr 16, bnr 24, sek­sjon 35) er solgt for kr 4.995.000 fra Kam­per­haug Bo­lig­ut­vik­ling As til Gre­ta Lind­land og Ot­tar Mag­ne Lei­nes (17.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også an­del av Tangengata 45 (Gnr 16, bnr 24, sek­sjon 96)

Øste­bø­ne­set 58 (Gnr 12, bnr 83) er solgt for kr 3.700.000 fra Ka­rin Ro­heim og Odd Ståle Tveit til Oanh Ho­ang Thi Le og Truong Thanh Van Le (17.10.2018)

Tangengata 49 (Gnr 16, bnr 24, sek­sjon 7) er solgt for kr 6.495.000 fra Kam­per­haug Bo­lig­ut­vik­ling As til Berit Aspholm og Kåre Jo­han­sen (17.10.2018) Sal­get om­fat­ter også an­del av Tangengata 45 (Gnr 16, bnr 24, sek­sjon 96)

Lag­vei­en 157 (Gnr 40, bnr 4) er solgt for kr 650.000 fra Egil Helge Gra­sk­ja­er til Ha­rald Sve­en (16.10.2018)

OMSETNINGER FOR TVEDE­STRAND KOM­MU­NE UKE 42:

Gnr 73, bnr 213 er over­dratt for kr 5.000 fra Gun­nar Løv­dal til Paul Løv­dal (19.10.2018)

Fja­er­klei­ve­ne 44 (Gnr 58, bnr 117) er solgt for kr 2.450.000 fra Lars Be­er Rød­land og Wen­che Kir­sten Rød­land til Gau­te E. Loftes­nes og Karo­li­ne Di­ger­nes (18.10.2018)

Nes­heia 1 (Gnr 44, bnr 66) er solgt for kr 2.700.000 fra Jar­le Øy­nes til In­ger Brit Thor­bjørn­sen og Svein Ove Thor­bjørn­sen (18.10.2018)

Fja­er­klei­ve­ne 11 (Gnr 74, bnr 215) er solgt for kr 1.950.000 fra An­ni­ken Tor­set til Fri­da Tre­svik Jo­han­sen og Kris­tof­fer An­der­sen (17.10.2018)

Gnr 28, bnr 67 er solgt for kr 1.950.000 fra An­ni­ken Tor­set til Fri­da Tre­svik Jo­han­sen og Kris­tof­fer An­der­sen (17.10.2018)

Øy­tang­vei­en 25 (Gnr 78, bnr 243) er over­dratt for kr 1.000 fra Tor Lud­vik Bernt­sen til Ani­ta Bernt­sen (16.10.2018)

Veste­gårds­vei­en 171 (Gnr 77, bnr 60) er over­dratt for kr 6.050.000 fra An­ne Len­gard Pet­ter­sen og Ar­ne-Hen­rik Pet­ter­sen til Mo­ni­ca Øl­størn og Thomas Berg Myr­vold (16.10.2018) Kil­de: Nor­kart AS

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.