EIENDOMSHANDEL

Agderposten - - BOLIG -

OMSETNINGER FOR TVEDE­STRAND KOM­MU­NE UKE 42:

An­del av Lag­vei­en 686 (Gnr 68, bnr 29) er over­dratt fra Thor­bjørn Kvif­te til Son­ja Kvif­te L Haugs­taul (16.10.2018)

Øy­tang­vei­en 25 (Gnr 78, bnr 243) er over­dratt fra Bernt­sen Lil­ly Mar­git til Tor Lud­vik Bernt­sen (16.10.2018)

Gnr 19, bnr 24 er over­dratt fra T K Bå­topp­lag Da til Lang­and As (16.10.2018) Over­dra­gel­sen om­fat­ter også Gnr 19, bnr 28

An­del av Gnr 9, bnr 15 er over­dratt fra Hall­frid Tho­mas­sen og Kjell Tho­mas­sen til Ire­ne Sterk-Han­sen, Ka­rin Ol­sen og Kjell Bir­ger Ol­sen (16.10.2018)

An­del av Ut­gård­strands­vei­en 11 (Gnr 76, bnr 1) er over­dratt fra Tho­rill Ar­mi­da Hol­den til Ca­thri­ne A. Hol­den, Hil­de E. Hol­den og Pål Ed­vin Hol­den (15.10.2018)

Bo­røy­kil­vei­en 5 (Gnr 76, bnr 228) er over­dratt fra Tho­rill Ar­mi­da Hol­den til Ca­thri­ne Ar­mi­da Hol­den, Hil­de Eli­sa­beth Hol­den og Pål Ed­vin Hol­den (15.10.2018)

Gnr 1, bnr 62 er solgt for kr 1.450.000 fra Chris­ten Aa­ge Rygh og Met­te P. Stav­seth til Øi­vind Jør­gen G Ris­berg (15.10.2018)

OMSETNINGER FOR VE­GÅRS­HEI KOM­MU­NE UKE 42:

Heivei­en 33 (Gnr 48, bnr 104) er solgt for kr 2.400.000 fra Elin Oland til El­se Shep­herd og Ole Ru­ne Svin­gen (18.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også Gnr 48, bnr 169

Spå­rå­heivei­en 89 (Gnr 16, bnr 89) er solgt for kr 500.000 fra Dag­finn Lind­tveit til Lars Erik M Hegg (18.10.2018)

Kil­s­vei­en 366 (Gnr 11, bnr 10) er solgt for kr 2.200.000 fra Ha­ga­ne Kurt Hol­ding As til Ni­co­lai S Si­vert­sen (17.10.2018) Sal­get om­fat­ter også Gnr 11, bnr 17

An­del av Fjord­bygd­vei­en 148 (Gnr 20, bnr 32) er over­dratt fra Mar­tin Ar­nold Rut­ger­son til Mag­na Do­ris Rut­ger­son (17.10.2018)

Gnr 42, bnr 386 er solgt for kr 30.000 fra Ti­na Thor­sen til Hil­de Wi­an Ven­heim og Ki­ne Wi­an (15.10.2018)

OMSETNINGER FOR ÅM­LI KOM­MU­NE UKE 42:

An­del av Gam­le Vest­ve­gen 7 (Gnr 41, bnr 15) er over­dratt fra Gunn Ka­rin Gun­der­sen til Fred Boye Gun­der­sen (19.10.2018)

Ask­land 75 (Gnr 20, bnr 55) er solgt for kr 750.000 fra Ant­ho­ny John Re­ed og Li­se Col­le­en Fagg til At­le Svend­sen og Hei­di Ol­sen (18.10.2018)

OMSETNINGER FOR AREN­DAL KOM­MU­NE UKE 43:

Jens Gjer­løws vei 8 (Gnr 507, bnr 259) er solgt for kr 1.100.000 fra Lars Tor­jus­sen til Ursula Her­ter (26.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også Gnr 507, bnr 2196

Hans­ne­s­åsen 19 (Gnr 432, bnr 224) er solgt for kr 1.450.000 fra Ar­ne Mar­tin Svenn­ings­en, Elin Svenn­ings­en, Ha­rald Svenn­ings­en og Rolf Tore Svenn­ings­en til Vik­tor Sør­bukt Krums­vik (26.10.2018)

Gnr 508, bnr 164 er solgt for kr 850.000 fra De­borah Lee Clark, Ka­ren Lin­da Wick, Keith Wei­by Han­sen, Kris­ti­ne Lynn Wick Ro­land, Lawren­ce Scott Wei­by og Les­lie Ann Wick til Kris­ti­an Fun­de­rud Mel­by (26.10.2018)

An­del av Gnr 37, bnr 179 er over­dratt fra Block Wat­ne As (26.10.2018)

Ned­re Fa­ger­hei 1 A (Gnr 431, bnr 201) er solgt for kr 3.600.000 fra Fa­ger­li Ter­ras­se Boretts­lag til Fa­ger­li Ter­ras­se Ii Boretts­lag (26.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også an­del av Gnr 431, bnr 202

Stren­ger­eid­pla­tå­et 85 (Gnr 64, bnr 177) er solgt for kr 1.140.000 fra Frøy­dis Da­vid­sen Hom­drom og Reidar Hom­drom til Ar­ne Olaf Pedersen og Jor­unn År­dal (26.10.2018)

Gnr 66, bnr 46 er over­dratt fra El­len Lis­beth S Hom­drom til Er­ling Salve­sen Hom­drom (26.10.2018)

Gnr 67, bnr 14 er over­dratt fra El­len Lis­beth S Hom­drom og In­ger Be­rit Salve­sen til Kris­ti­an Salve­sen Hom­drom (26.10.2018) Gnr 67, bnr 102 er over­dratt fra El­len Lis­beth S Hom­drom og In­ger Be­rit Salve­sen til Er­ling Salve­sen Hom­drom (26.10.2018)

Fa­ger­li Ter­ras­se Boretts­lag an­del­snr 1 er solgt for kr 789.000 fra Abbl Bo­lig As til Ke­til R Strøm-Lar­sen (25.10.2018)

Gnr 33, bnr 24 er over­dratt fra Andreas Holm Tvei­ten til Hjør­dis Ovi­die Tvei­ten (25.10.2018)

Strøms­bu­vei­en 62 (Gnr 502, bnr 220) er solgt for kr 3.560.000 fra Sil­je Wold Saet­her­haug og Sti­an Nil­sen til Mar­tin Andreas Run­de (25.10.2018)

An­del av Små­my­re­ne 20 (Gnr 418, bnr 194) er over­dratt fra Anet­te Salve­sen til Hå­vard Jøl­stad Salve­sen (25.10.2018)

Myr­a­vei­en 43 (Gnr 38, bnr 138) er over­dratt for kr 2.400.000 fra An­ne Mar­gre­te Tvei­ten til Ing­rid Tvei­ten Om­mund­sen (25.10.2018)

Sal­get om­fat­ter også Gnr 38, bnr 150

An­del av Smør­blom­sten­ga 3 C (Gnr 426, bnr 57, sek­sjon 3) er over­dratt for kr 900.000 fra Marek Maciej Przy­by­la til Mal­gorzata An­na Przy­by­la (25.10.2018)

Ord­fø­rer Ni­el­sens vei 33 (Gnr 305, bnr 876) er solgt for kr 3.050.000 fra In­ger Eli­se Ni­pe­dal og Pet­ter Szacin­ski Ni­pe­dal til An­ne He­len Aan­dal og Jan El­lert Hei­en (25.10.2018)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.