«Ju­le­ra­kett» med kal­kun og frukt­kake på vei til rom­sta­sjo­nen

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

En ra­kett las­tet blant an­net med jule­for­sy­nin­ger til den in­ter­na­sjo­na­le rom­sta­sjo­nen ISS tok av fra Ca­pe Ca­na­ve­r­al i Flo­ri­da ons­dag. Opp­sky­tin­gen av den ube­man­ne­de Dra­gon-kap­se­len var vel­lyk­ket, men Fal­con 9-ra­ket­ten som løf­tet far­tøy­et ut i ba­ne, klar­te ikke å lan­de som plan­lagt. Fir­ma­et SpaceX med Elon Musk i spis­sen har gjort det til sin spe­sia­li­tet å lan­de ra­ket­te­ne og bru­ke dem fle­re gan­ger.

TV-bil­de­ne av ra­ket­ten vis­te at den spant ut av kon­troll på vei til­ba­ke til land­jor­da. Den hav­net i sjø­en og ikke på lan­dings­plas­sen på bak­ken.

Frakt­far­tøy­et som nå er på vei til ISS, er blant an­net las­tet med tra­di­sjo­nelt ame­ri­kansk jule­s­nad­der som kal­kun, trane­baer­saus, søt­po­te­ter med mar­sh­mal­lows og frukt­kake. Fle­re vi­ten­ska­pe­li­ge eks­pe­ri­men­ter er også in­klu­dert i las­ten på 2,5 tonn, blant an­net sa­lat­plan­ter ast­ro­nau­te­ne skal for­sø­ke å dyr­ke i ver­dens­rom­met. Dra­gon-kap­se­len med for­sy­nin­ger skal etter pla­nen kob­les sam­men med ISS lørdag.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.