Bug­ge Pet­ter­sen blir dag­lig le­der i Sande­fjord

Agderposten - - SPORT -

Sam­me dag som Es­pen Bug­ge Pet­ter­sen ble tak­ket av som Strøms­god­set-keeper, ble han pre­sen­tert som ny dag­lig le­der i Sande­fjord Fot­ball som ny­lig ryk­ket ned til 1. di­vi­sjon.

Med job­ben ven­der 38-årin­gen til­ba­ke til klub­ben han spil­te 263 kam­per for mel­lom 2002 og 2010.

– Han har et stort nett­verk og be­kjent­skap i Fot­ball-Nor­ge, og han kjen­ner Sande­fjord Fot­ball godt fra inn­si­den og ut­si­den av klub­ben. Han har alle de egen­ska­pe­ne som skal til for å bli en vel­dig god dag­lig le­der i Sande­fjord Fot­ball, sier styre­le­der Gun­nar Bjøn­ness. Bug­ge Pet­ter­sen har kom­bi­nert fot­ball­kar­rie­ren med å ta en bachel­or­grad i ad­mi­ni­stra­sjon og le­del­se. Han har også et stu­di­um i or­ga­ni­sa­sjon og le­del­ses­fag.

– Det er litt ve­mo­dig å runde av etter så man­ge år. Jeg har hatt det­te som jobb i 21 år og holdt på med det i 31 år. Fot­bal­len har gitt meg mye, sa han til God­sets nett­side. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.