He­ger­berg no­mi­nert til den nors­ke Gull­bal­len

Agderposten - - SPORT -

FOT­BALL: Ada He­ger­berg kan også vin­ne den nors­ke ut­ga­ven av Gull­bal­len. For førs­te gang skal ut­mer­kel­sen de­les ut til bå­de en mann­lig og kvin­ne­lig spil­ler.

Man­dag ble He­ger­berg his­to­risk da hun vant ti­de­nes førs­te Bal­lon d’Or-pris på kvinne­si­den. Tid­li­ge­re var den kun for­unt menn.

Nå føl­ger Nor­ges Fot­ball­for­bund (NFF) etter og skal dele ut to gull­bal­ler un­der Idretts­gal­la­en i Stavanger 5. ja­nu­ar. Før ble det kun va­ert delt ut én pris som har hatt bå­de mann­li­ge og kvin­ne­li­ge vin­ne­re.

– I FI­FA, UEFA, Bal­lon d´Or og i and­re sto­re kvinne­fot­ball­na­sjo­ner de­les det ut bå­de her­re- og kvinne­pris. Ti­den har len­ge va­ert over­mo­den for å gjø­re det sam­me i Nor­ge, for­di vi har man­ge gode kan­di­da­ter å vel­ge i bå­de på her­re- og kvinne­si­den, sier jury­le­der Nils Johan Semb.

He­ger­berg kjem­per om å vin­ne Gull­bal­len sam­men med LSK Kvin­ners stor­sco­rer Guro Rei­ten og Nor­ges lands­lags­kap­tein Ma­ren Mjel­de. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.