Én miss fra mu­lig mile­pael

Lars Hel­ge Birke­land øynet sin førs­te in­di­vi­du­el­le pall­plass i ver­dens­cu­pen.

Agderposten - - SPORT - Alexander Nu­pen [email protected]­der­pos­ten.no

Men det ene bom­skud­det på fjer­de og sis­te sky­ting ble skjebne­svan­gert på nor­mal­dis­tan­sen i Pokljuka.

Birke­land end­te på 10. plass, drøye 1.02 mi­nut­ter bak tredje­plas­sen.

Der­som han had­de unn­gått det ene til­leggs­mi­nut­tet, så kun­ne han mo­bi­li­sert nok til å sny­te Si­mon Eder for den sis­te pall­plas­sen.

30-årin­gen fra Bir­ke­nes lå på 3. plass etter at alle had­de gjen­nom­ført tre av fire sky­tin­ger.

– Shit hap­pens

– Skik­ke­lig kjipt. Jeg job­bet bra på sky­tin­gen, selv om jeg ikke had­de vel­dig fly­ten. Det glapp ut et lite ti­del. Kje­de­lig. Man blir så sli­ten i ho­det. Da glapp det ut en av 20 gan­ger. Shit hap­pens, sa Lars Hel­ge Birke­land til NRK etter mål­gang.

Feil­frie Mar­tin Fourca­de vant nor­mal­dis­tan­sen, 4,2 se­kun­der foran tys­ke­ren Jo­han­n­es Kühn og 19,7 se­kun­der foran Eder fra Øs­ter­rike.

Vant pre­mie­ren

Birke­land har to fjerde­plas­ser som best in­di­vi­du­elt i ver­dens­cu­pen.

I sta­fett står han med en rek­ke tri­um­fer, der­iblant sei­e­ren i sing­le mix-øvel­sen i Pokljuka for­ri­ge søn­dag.

I OL sist vin­ter tok han sølv på her­res­ta­fet­ten i Py­e­ong­chang.

Jo­han­n­es Thing­nes Bø ble bes­te nors­ke på nor­mal­dis­tan­sen på 7. plass tross tre bom.

FOTO: HOVDEN SPORTSKLUBB

OVER 250 PÅMELDTE: Tre­ner­duo­en Roar Hjel­me­set (t.h.) og Micke Påls­son samt ung­doms­grup­pa til Hovden Sportsklubb er kla­re for Hov­den­ren­net lørdag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.