NAVNEDAG

Agderposten - - FOLK -

I dag er det Hall­frid, Hall­stein og Hall­geir som har navnedag. De tre nav­ne­ne er nor­rø­ne. Pike­nav­net Hall­frid er sam­men­satt av hallr «flat stein, hel­le » og fridr «skjønn­het». Hall kan også hen­vi­se til «hus» el­ler «heim.» Gutte­nav­net Hall­stein kan der­med bety «dob­belt stein» el­ler «hus av stein». Va­ri­an­ter er Hall­fred, Halv­stein. I Hall­geir står -geir for «spyd», og nav­net kan bety «en som be­skyt­ter hei­men sin med spyd». Hall­geirs navnedag ble flyt­tet fra 14. au­gust i 2014. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.