DET HEND­TE

Agderposten - - FOLK -

1972:og

His­to­ri­ens sjet­te

hit­til sis­te be­man­ne­de måne­ferd, Apol­lo 17, tok av fra John F. Ken­ne­dy Space Cen­ter i Flo­ri­da. Un­der fer­den mot må­nen tok mann­ska­pet det be­røm­te bil­det av jord­klo­den som ba­erer nav­net «The Blue Mar­ble» – den blå klinke­kula. Det glass­kla­re fo­to­gra­fi­et er tatt fra om lag 45.000 kilo­me­ters høye og vi­ser klo­den fullt opp­lyst. Midt på bil­det se­es det afri­kans­ke kon­ti­nen­tet med Ma­da­gas­kar, og over In­dia­ha­vet skim­tes den tro­pis­ke sy­klo­nen som had­de drept 80 men­nes­ker i In­dia to da­ger tid­li­ge­re. «The Blue Mar­ble», som er tatt med et Has­sel­blad-ka­me­ra og et 80 milli­me­ters ob­jek­tiv fra Zeiss, var det førs­te bil­det i his­to­ri­en som vis­te hele jord­klo­den. Det skal også va­ere et av ver­dens mest re­pro­du­ser­te fo­to­gra­fi­er. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.